Project 4: OeverWatch

Het leven rondom de boerensloot

Kenmerkend voor Midden-Delfland is het prachtige boerenlandschap met graslanden en boerensloten. Natuur en veehouderij zijn in Midden-Delfland een dynamisch evenwicht en goede waterkwaliteit is belangrijk voor beiden. Samen met vrijwilligers wil het Hoogheemraadschap van Delfland deze zomer en najaar de biodiversiteit en waterkwaliteit rondom boerensloten in Midden Delfland meten. 

Meedoen?

Vind jij het leuk om meer te leren over de lokale biodiversiteit en samen met andere vrijwilligers en de boeren van Midden-Delfland de waterkwaliteit te verbeteren? Stuur een mailtje naar waterlab-sc@tudelft.nl voor meer informatie, of kom naar de informatieavond op dinsdag 11 juni.  Dan vertellen we je alle ins en outs van het project en kun je je ter plekke inschrijven! Fijn als je van te voren even laat weten dat je komt op: waterlab-sc@tudelft.nl

Datum en tijd bijeenkomst: Dinsdag 11 juni, 20:00-21:30 (inloop vanaf 19:30)
Adres bijeenkomst: De Paardenstal, Gaagweg 38 te Schipluiden

Wat

Gedurende dit project worden langs een aantal vaste oevers meerdere keren deze zomer en najaar de biodiversiteit geïnventariseerd en wordt de biologische waterkwaliteit bekeken. Ter aanvulling wordt ook de chemische waterkwaliteit gemeten. Het doel is het vinden van een verband tussen de biodiversiteit op de oevers en de waterkwaliteit ín de sloot.

Op deze manier wordt er samengewerkt aan inzicht in de kleinste wateren van het Delflands watersysteem. Met dit onderzoek zal er een gezamenlijk platform ontstaan met alle verzamelde data.

Wie

De hoofdonderzoekers zijn Ronald Bakkum en Joep de Koning, beiden ecologen bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Waarom

Met dit project krijgt Delfland meer inzicht in ontwikkelingen in de boerensloot door het jaar heen. Met die informatie wordt het mogelijk om gerichter maatregelen te nemen om de waterkwaliteit en de leefomgeving van Midden-Delfland te verbeteren.

Hoe kan de oever het water beïnvloeden?

Het grasland, de oevers en de boerensloot zijn met elkaar verbonden. Ze vormen één mini ecosysteem met een dynamisch evenwicht tussen de samenstelling van de bodem, het water, biodiversiteit en de voedingsstoffen die tussen deze onderdelen worden uitgewisseld. Vooral op boerenland worden extra meststoffen toegevoegd, om de planten op de akker goed te laten groeien. Die meststoffen kunnen, indien niet opgenomen door de gewassen, uitspoelen naar het omliggende water. Dit beïnvloedt de balans van voedingstoffen in het water, met een slechte waterkwaliteit als gevolg.

Niet alleen zijn de oevers belangrijk als (soms ongewild) doorvoergebied voor nutriënten richting het water. Tegelijkertijd zijn de oevers en sloot een leefgebied voor talrijke soorten planten en dieren. De biodiversiteit heeft ook weer invloed op de nutriëntenstroom. Het is dus belangrijk alle onderdelen van het systeem mee te nemen in de metingen en observaties.