Project 4: OeverWatch

Het leven rondom de boerensloot

Deze herfst gaat er in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuw project van start. Onder leiding van fysisch geograaf Jos de Bijl gaan we de biodiversiteit en waterkwaliteit rondom verschillende boerenoevers in kaart brengen. Fysische geografie focust zich op het bestuderen van de wisselwerkingen in het landschap. Dit beslaat veel verschillende onderdelen: bodem, klimaat, flora, fauna, water, lucht en de mens. 

Tijdens dit project wordt met een diverse groep studenten en WaterLab-onderzoekers gekeken naar de plant- en diersoorten die rondom de oevers leven. Vervolgens kijken we naar het leven ín de sloot: hoe staat dat er bij? Als aanvulling wordt ook de chemische waterkwaliteit gemeten. Het doel is het vinden van een verband tussen de biodiversiteit op de oevers en de waterkwaliteit ín de sloot.

Waterkwaliteit is meer dan water

Hoe kan de oever het water beïnvloeden? Het grasland, de oevers en de boerensloot zijn met elkaar verbonden. Ze vormen één mini ecosysteem met een dynamisch evenwicht tussen de samenstelling van de bodem, waterhuishouding, biodiversiteit en de voedingsstoffen die tussen deze onderdelen worden uitgewisseld. Vooral op boerenland worden extra meststoffen toegevoegd, om de planten op de akker goed te laten groeien. Die meststoffen kunnen, indien niet opgenomen door het gras, uitspoelen naar het omliggende water. Dit beïnvloedt de balans van voedingstoffen in het water, met een slechte waterkwaliteit als gevolg.

Niet alleen zijn de oevers belangrijk als (soms ongewild) doorvoergebied voor nutriënten richting het water. Tegelijkertijd zijn de oevers en sloot een leefgebied voor talrijke soorten planten en dieren. De biodiversiteit heeft ook weer invloed op de nutriëntenstroom. Gedurende dit project worden langs een aantal vaste oevers meerdere keren per jaar de biodiversiteit geïnventariseerd en wordt de waterkwaliteit gemonitord. Op deze manier wordt er samengewerkt aan een dataset tot in de kleinste wateren van het Delflands watersysteem. Met dit onderzoek zal er een gezamenlijk platform ontstaan waarin verbeteringen in de waterkwaliteit en de leefomgeving van Delfland mogelijk worden!