Project 7: Delft Meet Regen

Als het regent in de natuur, wordt het regenwater afgevoerd doordat het de grond in stroomt of via kleine riviertjes naar grotere rivieren wordt gebracht. Als het regent in de stad is dat anders: daar moet al het regenwater dat op de huizen en de straat valt, afgevoerd worden via putten en de riolering. Klimaatverandering zorgt ervoor dat regenbuien steeds heftiger worden, vooral in de zomer. Er valt dan in een korte periode heel veel regen. Dit kan er voor zorgen dat het rioolnetwerk teveel water moet verwerken en overstroomt. Ook ontstaan er vaak grote plassen water op straat. Leuk om in te spelen, maar niet altijd even handig.

Onderzoekers van de TU Delft doen onderzoek naar regenpatronen in de stad. Valt er overal evenveel regen? Of regent het op sommige plekken meer of minder? Om de hoeveelheid regen die valt in beeld te brengen, hebben we de hulp van de inwoners van Delft nodig!

Update

Van 18 juli tot 14 september 2020 hebben we meer dan 1000 metingen van 180 verschillende onderzoekers ontvangen. Alle buurten in Delft hebben mee gemeten, waardoor er een mooi overzicht van de regenval in de stad is ontstaan. Tot eind oktober gaat Marie-Claire ten Veldhuis samen met studenten van de TU Delft de data analyseren, waarna we de resultaten natuurlijk bekend maken!  

De afgelopen weken hebben we veel informatie op een rijtje gezet voor als je zelf in actie wilt komen tegen wateroverlast of droogte én hebben we veel contact gehad met partijen in Delft die daar druk mee bezig zijn. Zo interviewden we bijvoorbeeld Sjaak Clarisse van de gemeente Delft over klimaatadaptatie binnen Delft, maakte Annie Breeuwsma van de Duurzaamheidscentrum de Papaver een vlog over hulp bij klimaatadaptatie en hebben we via het Hoogheemraadschap van Delfland informatie gedeeld over hoe de kantelkeringen in Delft werken en hoe Delft al eeuwen vecht tegen het water. 

Wil je in de tussentijd zelf in actie komen tegen wateroverlast en droogte in jouw tuin of buurt? Dan heb je de volgende opties:

  • Neem contact op met Duurzaamheidscentrum de Papaver en wordt KlimaatMaat. De Papaver helpt je met het klimaatadaptief inrichten van jouw tuin, zowel met advies als met financiële ondersteuning. Contact opnemen kan via annie@papaverdelft.nl
  • Laat je inspireren door alle opties om jouw omgeving water- of droogtebestendig te maken op www.huisjeboompjebeter.nl
  • Ga op zoek naar subsidie voor jouw plannen: check de Stimuleringssubsidie van de gemeente Delft of de Klimaatkrachtig subsidie van Hoogheemraadschap van Delfland.

Wat?

Van 18 juli tot half september wordt 2020 er door inwoners van Delft iedere dag gemeten hoeveel regen er is gevallen. Als onderzoeker van Delft Meet Regen krijg je een handleiding en meet-kit van het WaterLab waarmee je zelf een regenmeter maakt. Deze lees je in een zelfgekozen periode elke dag af.


Waarom?

Met dit onderzoek helpen inwoners van Delft de TU Delft met het in beeld brengen van veranderende regenval als gevolg van klimaatverandering. Alle inwoners van Delft zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit project. Je krijgt elke twee weken een update met daarin informatie over het weer, water in Delft en inspiratie om zelf in actie te komen tegen wateroverlast of droogte. Daarnaast draagt de verzamelde data bij aan een wetenschappelijk onderzoek.


Verschillende hoeveelheid regenval binnen dezelfde stad

Marie Claire ten Veldhuis doet namens de TU Delft onderzoek naar hoe steden plaatselijk de regenval beïnvloeden. Het kan binnen de stad per buurt verschillen hoeveel het regent, ondanks de relatief kleine afstand tussen de buurten.

Marie Claire ten Veldhuis / TU Delft
Jeff Davids / Smartphones4Water

Het KNMI heeft in heel Nederland gemiddeld 1 regenmeter per 100 vierkante kilometer, in totaal zijn dit ruim 300 regenmeters in het hele land. Apps, zoals bijvoorbeeld buienradar, meten regen per 1 vierkante kilometer, maar omdat de radar op een indirecte manier de regen meet, is deze vaak onnauwkeurig.

Tijdens het project Delft Meet Regen, proberen we het aantal regenmeters te vergroten, zodat we in Delft op elke vierkante kilometer een regenmeting doen. We streven naar 1 meting per dag voor tenminste 2 maanden lang.


Wie & waar?

Delft meet regen is een samenwerking tussen de TU Delft, de Gemeente Delft, Smartphones4Water en het WaterLab.