Wat is het WaterLab?

Het WaterLab staat voor een wereld waarin kennisinstellingen en bedrijven watervraagstukken kunnen oplossen door inwoners en geïnteresseerden te betrekken in alle fases van het onderzoek. Door deze samenwerking ontstaat er meer bewustzijn, kennis en betrokkenheid bij beide partijen en wordt er tegelijkertijd data voor (wetenschappelijk) onderzoek verzamelt.

De taak van het WaterLab hierin is om instellingen met een vraag samen te brengen met het publiek. We doen dit door een platform te zijn dat citizen science projecten faciliteert en daarmee onderzoek en innovatie demonstreert. Geïnteresseerde inwoners, schoolklassen, buurtverenigingen etc. worden actief betrokken bij onderzoek en dragen op die manier bij aan het in beeld brengen en oplossen van vraagstukken over waterkwaliteit, -beheer en -veiligheid.

Ons doel

Het doel van het WaterLab is dan ook om een connectie te zijn tussen de inwoners, onderzoek en innovatie, en daarmee een dialoog tussen partijen te creëren. We willen dit bereiken door:

  • Te demonstreren welke waarde citizen science heeft binnen de onderzoekswereld.
  • Inwoners te inspireren om na te denken over hun invloed op en controle over hun directe omgeving.
  • Wetenschap en techniek bij kinderen en volwassenen onder de aandacht te brengen.
  • Innovatieve technologie te demonstreren en te gebruiken in citizen science vraagstukken.