Geschiedenis van het Science Centre Delft

Het Science Centre Delft is de interactieve opvolger van het Techniekmuseum Delft wat daarvoor het Technisch Tentoonstellingscentrum was. Een kort overzicht is hier te lezen.

Technisch Tentoonstellingscentrum

Het Technisch Tentoonstellingscentrum werd in 1976 opgericht door een groep ingenieurs die techniek voor een breder publiek wilden presenteren. De collectie bestond uit tentoonstellingen over technische onderwerpen die meestal de 19e eeuw als uitgangspunt hadden. Ook actuele onderwerpen werden in de tentoonstellingen betrokken. Zo zijn er tentoonstellingen geweest over Bruggen, Fotoapparatuur, Sleutels en Sloten, Energie, Drijfkracht, Holografie en Stereofotografie. Een aantal van de tentoonstellingen is ook elders in Nederland en zelfs daarbuiten getoond. De tentoonstellingen 'van telraam tot chip' en 'ogen bedrogen' zijn ook in het buitenland te zien geweest.

Overgang naar Techniek Museum Delft

Onder leiding van ir. J.H. Makkink en G.M.H Koper heeft het TTC tot en met 1989 gefunctioneerd in het (voormalig) gebouw van de faculteit Geodesie aan de Kanaalweg. In 1989 echter dreigde de TU Delft het Technisch Tentoonstellingscentrum te sluiten wegens bezuinigingen. In reactie hierop is door Prof. dr. W.J. Beek het initiatief genomen om het particulier gefinancierde Techniek Museum Delft op te richten. Techniek Museum Delft opende in 1993 in een pand aan de Ezelsveldlaan. Dit pand was voorheen het onderkomen van de laboratoria van de faculteit Werktuig- en Scheepsbouwkunde. De directeur was in die tijd M.J. Frölich.

Techniek Museum Delft

De collectie van Techniek Museum Delft bestond uit een paar grote stoommachines, die een centrale plek in de presentatie kregen. De reizende tentoonstellingen 'van telraam tot chip' en 'ogen bedrogen' kregen een vaste plaats in het museum. Het museum werd ook gebruikt als locatie voor vele concerten en toneelvoorstellingen. Daarnaast had het een eigen restaurant.

Na enkele jaren ging het financieel mis en heeft de TU Delft het Techniek Museum Delft weer onder haar hoede genomen. Onder leiding van dr. H.G. Heijmans richtte het museum zich op scholen en jeugd en begon een rol te spelen in de prewerving van scholieren voor opleidingen aan de TU Delft. Daarnaast werd in het kader van de Brede School een samenwerking met de Gemeente Delft aangegaan. Hierdoor werden workshops georganiseerd gekoppeld aan de tentoonstelling van dat moment. Het Techniek Museum Delft heeft enkele grote tentoonstellingen georganiseerd als 'de digitale schoolreis', 'een stoel om te stelen' en 'Delftse Art Nouveau'.

Overgang naar Science Centre Delft

In 2008 moest Techniek Museum Delft de locatie aan de Ezelsveldlaan verlaten volgens een overeenkomst tussen de TU Delft en de gemeente. Deze gebeurtenis is aangegrepen om het concept van het Techniek Museum Delft ingrijpend te veranderen. Het resultaat hiervan is het Science Centre Delft onder leiding van drs. M.J.M. van der Meer. In september 2010 opende Science Centre Delft haar deuren aan de Mijnbouwstraat 120.