Benoem Chef de Émission voor duurzame sport

Om de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs te halen, moet ook de (top)sport zijn verantwoordelijkheid nemen. Het is daarom noodzaak om naast de Chef de Mission ook een Chef de Émission aan te stellen, betoogt Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF.

“Gelukkig leven we in een tijd waarin je steeds minder vaak hoeft te vertellen hoe belangrijk duurzaamheid is. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we daar in de topsport niet veel over hebben nagedacht tot nu toe. Elke twee jaar zijn er ergens in de wereld nieuwe Olympische Spelen en het is daarom goed dat die van 2024 gekoppeld zijn aan het klimaatakkoord van Parijs.

De doelstellingen van Parijs zijn buitengewoon ambitieus en ze zeggen dat ze het gaan halen. Hoe staat het in ons land? Voor wat betreft de topsport zit het nog onvoldoende in ons denken. Terwijl topsporters normaal gesproken heel veel reizen en hierdoor een relatief grote carbon footprint hebben. Er ligt dus een taak voor ons om het duurzaamheidsdenken heel snel tussen de oren te krijgen en dan is het een goed idee om iemand hiervoor verantwoordelijk te maken.

De parallel is mooi. Benoem naast de Chef de Mission ook een Chef de Émission die zich actief gaat bezighouden met de vraag hoe de sport kan bijdragen aan de uitdagingen die voorliggen. Waar de Chef de Mission zich focust op topsport, zie ik de Chef de Émission als iemand die nadenkt over de duurzaamheidsstrategie van TeamNL én die van de breedtesport in Nederland.

Wat gaat zo iemand doen? Daar moeten we realistisch in zijn. We hebben op dit moment voor de topsport nog geen duurzaamheidsagenda. Het opstellen daarvan lijkt me een goede start van de Chef de Émission. Dan gaat het over het compenseren van de CO2-uitstoot van vluchten, maar we kunnen bijvoorbeeld ook kijken hoe we als TeamNL over een aantal jaren plasticvrij kunnen worden.

Uit deze duurzaamheidsagenda zou een duidelijke actielijst moeten voortvloeien van zaken waar TeamNL zich ook aan committeert. Om de klimaatambities te verwezenlijken geldt, net als in de topsport, uiteindelijk maar één ding: het resultaat.”

Maurits Hendriks
Technisch Directeur NOC*NSF & lid van Topteam Sport