Een Gezonde Generatie

Het boek dat u zojuist heeft gelezen staat vol met inspirerende en ambitieuze verhalen van topsporters op weg naar de Olympische Spelen. Sporters in de kracht van hun leven. Gezond, sterk, gedreven. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van nieuwe generaties topsporters, is het van het allergrootste belang dat de Nederlandse jeugd er een gezonde leefstijl op nahoudt.

Met name op het gebied van gezonde voeding en ook sport en bewegen, valt daar nog wel het een en ander te verbeteren. Veel jongeren in het voortgezet onderwijs leven nu namelijk niet gezond en bewegen te weinig, zeker bepaalde doelgroepen.

Om dit tij te keren, hebben twintig samenwerkende gezondheidsfondsen in 2017 het meerjarenprogramma Gezonde Generatie opgezet met als ambitieus doel om de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld te laten zijn.

Om dat te realiseren, richt het programma zich op norm- en gedragsverandering ten aanzien van voldoende bewegen, gezond eten en drinken, vrij blijven van verslavingen aan tabak, alcohol, drugs en gamen. Maar bovenal wil het programma Gezonde Generatie jongeren zelf laten ervaren hoe geweldig het is om je gezond te voelen.

“Wij vinden het belangrijk dat iedere jongere in Nederland, ongeacht opleiding, inkomen, achtergrond of beperking, de kans krijgt op een gezond en gelukkig leven. Dat is de kern van het Gezonde Generatie programma van de twintig gezondheidsfondsen. Geweldig dat NOC*NSF, met steun van Nederlandse Loterij, de Gezonde Generatie omarmt. De samenwerking willen we benutten om sport, bewegen én gezondheid nog dichter bij alle jongeren van Nederland te brengen. Juist ook bij de jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken”, aldus Mark Monsma, directeur van het programma Gezonde Generatie.

Door NOC*NSF worden onder meer olympische sporters en paralympische sporters uit Team NL ingezet om de jongeren te inspireren tot sport en bewegen. Door op deze manier samen de schouders eronder te zetten, verzekeren we ons niet alleen van een gezonde jeugd, maar ook van weer nieuwe generaties topsporters en hopelijk vele Olympische medailles.

Het verbeteren van de gezondheid van onze jeugd levert heel Nederland veel op. Jongeren gaan zich energieker en gezonder voelen in sociaal, fysiek en mentaal opzicht. Dit zal leiden tot een gezondere bevolking met minder chronisch zieken en meer gezonde levensjaren. Op die manier draagt het programma Gezonde Generatie bij aan de verhoging van de arbeidsparticipatie en de verlaging van de zorgkosten.

Mark Monsma
Directeur samenwerkende gezondheidsfondsen en programma Gezonde Generatie