Samen gaan we voor goud

Om de Nederlandse samenleving in beweging te krijgen en te houden, zijn innovaties van groot belang. Innovaties zijn ook cruciaal om mee te blijven doen op topniveau in de internationale sport en de top van het bedrijfsleven. Een goede samenwerking tussen sport, bedrijfsleven en wetenschap is daarbij een absolute voorwaarde om impact te creëren. Dat is de heilige overtuiging van zowel de TU Delft als het sportinnovatienetwerk Sportinnovator. En daarom hebben we de handen ineengeslagen. Want als je samenwerking preekt, moet je er als eerste natuurlijk zelf mee beginnen. Practice what you preach heet dat in mooi Nederlands.

Waarom doen we dit allemaal?
Daan Bregman: “Geïnspireerd door de innovaties die zijn ontwikkeld voor komende Olympische Spelen in Tokyo, heeft de TU Delft het initiatief genomen om richting de Olympische Spelen van Parijs 2024 te komen tot een nationaal programma specifiek voor grootzakelijke bedrijven, waarin de zichtbaarheid van sport wordt gecombineerd met de kracht van R&D en wetenschap. Daarmee leveren we een concrete bijdrage aan de topen breedtesport, en zetten we Nederland op de kaart als het land voor innovatie in de sport. Met dit boek hopen we bedrijven, sport en wetenschap te inspireren om met de TU Delft in gesprek te gaan en te kijken welke mogelijkheden en kansen er voor ze liggen.”

Harry van Dorenmalen: “Sportinnovator signaleert innovaties in de sport, wij vinden er wat van, stimuleren verbeteringen en maken de innovaties schaalbaar. En we zijn verbinders. Sportinnovator brengt alle partijen bij elkaar die nodig zijn om die innovaties tot stand te brengen: sport, wetenschap, bedrijfsleven en de overheid. Die innovaties zijn overigens breder dan topsport alleen. Ons doel is om minimaal 10 projecten te creëren met zichtbare impact voor de maatschappij. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de verduurzaming van sportverenigingen en sportaccommodaties, en technologie om kinderen meer te laten bewegen.”

Dit boek is opgesplitst in twee delen: Tokyo 2020 en Parijs 2024. Die tweedeling maken we bewust. Bregman: “Het Tokyo-deel staat voor Inspiratie. Als je ziet wat er allemaal aan innovaties ontwikkeld zijn voor de aankomende Olympische Spelen, dan kun je alleen maar heel geïnspireerd raken.” Van Dorenmalen: “En dan wil je meer. De lat moet omhoog. Dus ontstaan er nieuwe ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Daar staat het Parijs 2024-deel voor: Ambities”

Met dit boek hopen we u als lezer te enthousiasmeren om met ons mee te doen. Samenwerken aan innovaties en nieuwe projecten. Samen leggen we die lat steeds een stukje hoger. Voor sport en maatschappij. Samen gaan we voor goud.
 

We wensen u veel leesplezier!

 

 

Daan Bregman
Zakelijk directeur Sports Engineering Institute, TU Delft

Harry van Dorenmalen
Voorzitter Topteam Sport, Sportinnovator