Plantaardige voeding voor sporters én publiek

Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar duur ­ zaam bouwen aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hoe kijkt hij door zijn duurzaamheidsbril naar de sport en wat vindt hij van de duurzaam ­ heidsdoelstellingen van de Olympische Spelen in Parijs 2024?

Van den Dobbelsteen is van mening dat veel elementen van sport een stuk duurzamer kunnen. Naast het energie- en watergebruik van accommo - daties noemt hij als voorbeeld de hoeveelheid groen bij sportaccommodaties.

Meer groen en circulaire materialen
“Ik zou meer onderzoek willen zien naar natuurlijke grasvelden. Die zorgen in een stad voor veel meer verkoeling dan kunstgrasvelden. Sportvoorzieningen in Nederland zouden sowieso iets meer met groen kunnen doen. Ik zie nog te vaak moderne sport - complexen waar nauwelijks groen te vinden is. Dat is nadelig voor het lokale microklimaat.”

“Verder let ik ook op de ontwikkeling van nieuwe sportattributen als sportkleding, fietsen, schaatsen, et cetera. Die zijn natuurlijk bedoeld om topsporters beter te laten presteren, maar ik kijk ook of er circulaire materialen worden gebruikt en of het veel energie kost in de productie. Er wordt bijvoorbeeld veel sportkleding gebruikt die kunststof-gebaseerd is en niet kan worden herverwerkt.”

Parijs 2024
De Olympische Spelen van Parijs in 2024 moeten de meest duurzame Spelen ooit worden. De ambities zijn groot: duurzame locaties, duurzaam transport, hernieuwbare energie, beperking van de CO 2-uitstoot, streng afvalbeleid. Van den Dobbelsteen vindt het allemaal goede maatregelen, maar is niet verrast. “Dit zijn wel de logische dingen, ik zie nog niet zoveel innovatiefs. Ik ben benieuwd of ze de komende jaren nog met iets spannends komen dat ook echt nieuw is.”

Hij doet daarvoor een opvallende suggestie. “Plantaardig voedsel zou in Parijs de basis van alle catering moeten zijn, zowel voor de sporters als voor het publiek. Voor sporters ligt dat nogal gevoelig omdat die vaak toch erg hangen aan dierlijke eiwitten. Terwijl uit onderzoek blijkt dat sporters juist beter presteren wanneer ze volledig plantaardig zouden eten.”

Meten is weten
Van den Dobbelsteen vindt het belangrijk dat er achteraf goed uitgerekend wordt wat de daad werkelijke CO2-uitstoot van de Olympische Spelen is geweest. “Meten is weten. Ik ken vele organisaties die mooie ambities hebben, maar ze kunnen het zelden aantonen met cijfers. Dit is het moment dat de Franse organisatie maar ook de Nederlandse Olympische equipe kunnen laten zien wat de impact is van hun duurzaamheidsmaatregelen. Zeker met het Klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd.”

Andy van den Dobbelsteen
Hoogleraar duurzaam bouwen aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft