Dr.ir. A.M. Fernandez Maldonado

Dr.ir. A.M. Fernandez Maldonado

Profiel

Expertise

Ana Maria heeft ook werkervaring in Europese projecten als PLEEC (Planning for Energy Efficient Cities) en COHESIFY (Understanding the impact of EU Cohesion Policy on European identification). Momenteel is zij algemeen coördinator van het ESPON-COMPASS-project (Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe).

Sinds augustus 2014 is ze benoemd tot PhD mentor voor stedenbouwkundige promovendi binnen de faculteit Bouwkunde. In die hoedanigheid is het haar rol om promovendi te ondersteunen bij hun promotieproces en wederzijdse relatie met promotors en supervisors.

Haar huidige onderzoek en publicaties richten zich op huisvestings- en planningsbeleid en stedelijke transformaties in Latijns-Amerikaanse steden; ruimtelijke planning en territorial governance in Europa en vergelijkende studies.

Biografie

Ana María Fernández-Maldonado is senior onderzoeker bij de leerstoel Ruimtelijke Ordening en Strategie van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, waar zij sinds 1992 werkzaam is. Voordien werkte ze als architect en stedenbouwkundige in haar eigen architectenbureau in samenwerking met twee andere architecten in Lima, Peru; als stedenbouwkundige in een deelgemeente in Lima; en als onderzoeker van stedelijke trends in informele nederzettingen in Lima.

Ana Maria heeft haar onderzoekswerk gepresenteerd op vele internationale conferenties en gepubliceerd in vele wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Ze is keynote speaker geweest op het 42e ISOCARP-congres in Istanbul (2006); de Knowledge Cities World Summit in Melbourne (2010); en de International Congress Cities of People in Rio de Janeiro (2012). Ze is ook uitgenodigd om haar werk te presenteren aan de universiteiten van de Utrecht, Amsterdam, Barcelona, ​​Venetië, Mexico City, Ciudad Juarez en Lima.


Lees meer

Publicaties