A. (Arianna) Nativio

A. (Arianna) Nativio

Profiel

Research

Het project maakt deel uit van "WIDER UPTAKE" en betreft vijf casestudies met andere partners in heel Europa Mijn doctoraatsproject gaat over monitoring en controle van hergebruik van afvalwater en veilige toepassing van bio-composietmaterialen teruggewonnen uit afvalwater, veilig gebruik door de mens, circulaire economie, levenscyclus van deze prototypes van producten.  In het bijzonder de microbiële risico* analyse tijdens het gebruik van afvalwater en om te begrijpen wat de risico's zijn tijdens de productie van bio-gebaseerde materialen. 
* Onder microbieel risico wordt verstaan alle soorten pathogenen of microbiële toxinen die in contact kunnen komen met het menselijk organisme via voedsel, hergebruik van afvalwater, enz. De beoordeling van het microbiële risico is een noodzakelijke fase voor de controle en het toezicht op de gezondheidskwaliteit van de mens om duurzaamheid en verwijderbare hulpbronnen op een veilige manier te gebruiken.  Biocomposietmaterialen kunnen nuttig zijn en kunnen het leven van de mens verbeteren op elk gebied zoals stadsreiniging, milieu, technologieën, levenskwaliteit, enz.  Water is de eerste bron om leven mogelijk te maken en hergebruik hiervan zou de kwaliteit van het menselijk leven kunnen verbeteren. Duurzaam betekent niet veiligheid, en het is belangrijk om de gezondheidsrisico's te begrijpen waaraan de mensen kunnen worden blootgesteld bij het gebruik van deze prototypes van producten of bij de productie ervan.
  Projecten Wider Uptake in Smart water solution is het project van mijn PHD, in het bijzonder ben ik betrokken bij Work Package 2: Monitor and control of health human quality. In het bijzonder, risicobeoordeling met betrekking tot het hergebruik van afvalwater en het gebruik van de terugwinning van bio-composietmaterialen uit afvalwater.

Expertise

Profiel:
Bachelor's degree in Veiligheid en Beveiliging Engineering aan de Universiteit van Rome "La Sapienza". Master in veiligheidstechniek en civiele bescherming aan de Universiteit van Rome "La Sapienza".
Master thesis aan de UMons (Universiteit van Bergen), België, tijdens een stage van zes maanden, over brandveiligheid in de passieve huizen (nul emissie gebouw) en validatie van FDF software.
Ik heb ervaring met risicoanalyse (kwalitatieve en kwantitatieve methodologieën) en statistische analyse, in het bijzonder de toepassing ervan op industriële installaties.
Stage aan de Universiteit van Rome "Roma Tre", tijdens de master, over veiligheid en regulering van bioplastic materialen en hun toepassing op voedselverpakkingen.

Lees meer

Nevenwerkzaamheden

/* */