Dr.ir. B. van Loenen

profiel

Expertise

Open data, geografische informatie infrastructuur, beleid, assessment, bestuurlijke/ juridische aspecten, governance

Projecten

Overzicht projecten

Zie voor een actueel overzicht de projectenpagina van het Kenniscentrum.

 1. SPIDER: open SPatial data Infrastructure eDucation nEtwoRk (2019-2022)
 2. Twinning Open Data Operational (TODO) (2019-2022)
 3. Safeguarding data protection in an open data world (SPOW) (2015-2019)
 4. Effective governance of open spatial data (2016-2018)
 5. Welle Donker, F. & B. van Loenen (2015), Duurzame businessmodellen voor open data, Delft Kenniscentrum Open Data, TU Delft.
 6. Loenen, B. van &  F. Welle Donker (2014), De stand in opendataland, Onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 7. Kulk, S., B. van Loenen, H.D. Ploeger (2012). Open data and beyond; Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Aansprakelijkheid. Onderzoek in opdracht van Next Generation Infrastructures.
 8. Van Loenen, B., A. Bregt (2012). Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport: Instrumenten voor de monitoring van de impact van open data. Onderzoek in opdracht van Next Generation Infrastructures/Alliander. 
 9. Kulk, S., B. van Loenen, (2012). Open data and beyond; Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy: Privacy. Onderzoek in opdracht van Next Generation Infrastructures.
 10. Loenen, B. van (2012). Open data and beyond: Exploring existing open data projects to prepare a successful open data strategy; Deelrapport inleiding open data . Onderzoek in opdracht van Next Generation Infrastructures/Alliander.
 11. Loenen, B. van, F.M. Welle Donker, S. Kulk, D.A. Groetelaers, J. de Jong, H.D. Ploeger (2011). Databeleid Rijkswaterstaat Deel: Hoofdwatersysteem; Een overzicht van de juridische kaders omtrent het omgaan met data. Onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat.
 12. Loenen, B. van, J. de Jong, J.A. Zevenbergen (2008), Locating mobile devices; balancing privacy and national security, NWO Research report.
 13. Loenen, B. J. Zevenbergen, G. Giff & J. Crompvoets, (2007), Open toegankelijkheidsbeleid voor geo-informatie vergeleken: het gras leek groener dan het was
onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 120 pagina's (Executive summary & country reports in English).

Prijzen

Bastiaan was winner of the J.M. Tienstra award for most talented geo scientist in the Netherlands (2010).

Biografie

Onderzoek
Dr. ir. Bastiaan van Loenen is als universitair hoofddocent de wetenschappelijk leider van het Kenniscentrum open data van de Technische Universiteit Delft. Zijn huidige onderzoek is gericht op de bestuurlijk-juridische aspecten van open data. Andere onderzoeksinteresse ligt op het gebied van de ontwikkeling en beoordeling van geografische informatie infrastructuren (SDI) vanuit een bestuurlijk-juridisch perspectief. Met zijn onderzoek probeert hij inzichten te verkrijgen in de wijze waarop de toegang tot en het gebruik van de geografische informatie kan worden verbeterd zowel vanuit een gebruikers- als vanuit een aanbiedersperspectief. Verder heeft hij bijzondere interesse in de harmonisering van geo-informatie infrastructuren waarbinnen ook de harmonisering van kadasters en grondboekhoudingen valt.

Bastiaan is voorzitter van de Geo-informatie informatie infrastructuur commissie van de Nederlandse Stichting voor Geodesie en Geoinformatica (NCG), was van 2011-2015 voorzitter van legal and socio-economic working group van de Global Spatial Data Infrastructure Association, adviseerde diverse Europese landen over hun SDI implementatie en is als expert verbonden aan diverse Europese projecten op het gebied van open data en/of geografische informatie infrastructuren. Van Loenen publiceert veelvuldig in peer review journals, boeken, boekhoofdstukken en artikelen in tijdschriften gericht op professionals. Onder zijn publicaties zijn de boeken Open Data Exposed (2018), SDI Convergence; Research, Emerging Trends, and Critical Assessment (2009), A Multi-View Framework to Assess Spatial Data Infrastructures (2008) and Spatial data infrastructure and policy development in Europe and the United States (2004).

Onderwijs

Bastiaan is opleidingsdirecteur van de MSc. Geomatics for the Built Environment.

Voor de MSc. Geomatics for the Built Environment coordineert Bastiaan de vakken Organisational and Legal Aspects of Geo-information (GEO1009) en Synthesis Project (GEO1101) en voor de MSc. Geographical Information Management and Applications (GIMA) het vak Geo-informatie management in organisaties (Module 3).

 

publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2007 - Organisational and Legal Aspects of Geo-Information
2009 - Organisational and Legal Aspects of Geo-Information
2010 - Organisational and Legal Aspects of Geo-Information
2011 - Organisational and Legal Aspects of Geo-Information
2013 - Geo-information Organisation and Legislation
2012 - Geo-information Organisation and Legislation
2014 - Geo-information Organisation and Legislation
2015 - Geo-information Organisation and Legislation
2016 - Geo-information Organisation and Legislation
2016 - Geo-information Organisation and Legislation
2017 - Geo-information Organisation and Legislation
2017 - Geo-information Organisation and Legislation
2018 - Geo-information Organisation and Legislation
2018 - Geo-information Organisation and Legislation
2019 - Geo-information Organisation and Legislation
2019 - Geo-information Organisation and Legislation
2019 - Synthesis Project
2020 - Geo-information Organisation and Legislation
2020 - Geo-information Organisation and Legislation
2020 - Synthesis Project