Drs. C.A. van Wijk

profiel

Biografie

Drs.ir. Charlotte van Wijk (Rotterdam, 1974) is werkzaam bij de leerstoel Geschiedenis van Architectuur & Stedenbouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Haar activiteiten omvatten het curatorschap van een deel van de onderwijscollecties van de faculteit, waaronder de Stoelencollectie de meest prominente is. Deze betrokkenheid bij collecties bood als centraal onderzoeksthema het gebruik van collecties in het onderwijs. Onder haar educatieve activiteiten valt ook het begeleiden van scripties over verschillende onderwerpen die uit de collecties zijn afgeleid, waarmee het gebruik ervan in onderwijs en onderzoek wordt bevorderd.

Biografie

 

publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2008 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2009 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2010 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2010 - Scriptie Architectuurgeschiedenis Light
2010 - Excursie architectuur-, stedenbouw- en kunstgeschiedenis
2011 - Excursie architectuur-, stedenbouw- en kunstgeschiedenis
2011 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2011 - Scriptie Architectuurgeschiedenis Light
2012 - Scriptie Architectuurgeschiedenis Light
2013 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2013 - Grondslagen 4 De Europese Metropool
2015 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2011 - Architectuur-, Stedenbouw- en Kunstgeschiedenis 3
2012 - Architectuur-, Stedenbouw- en Kunstgeschiedenis 3
2012 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2012 - Excursie architectuur-, stedenbouw- en kunstgeschiedenis
2014 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2017 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2016 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2018 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2014 - Grondslagen 4 De Europese Metropool
2020 - Architectural History Thesis
2020 - Delft Lectures on Architectural History and Theory
2019 - Delft Lectures on Architectural History and Theory
2019 - Architectural History Thesis
2020 - Adaptive Strategies Past, Present, Future: Topics in the History of Architecture and Urban Planning
2020 - Adaptive Strategies Past, Present, Future: Topics in the History of Architecture and Urban Planning
2020 - Delft Lectures on Architectural History and Theory
2020 - Architectural History Thesis
2019 - Scriptie Architectuurgeschiedenis
2019 - Adaptive Strategies Past, Present, Future: Topics in the History of Architecture and Urban Planning
nevenwerkzaamheden
Geen nevenwerkzaamheden -

2020-01-01 - 2022-01-01