Dr. C.F.J. Pols

Dr. C.F.J. Pols

Profiel

Prijzen

TU Delft Education Fellow 2023

Biografie

Freek Pols is geboren in Lelystad op 16 april 1986. Na het behalen van zijn VWO-diploma in de Natuur en Techniek profiel in 2004 is hij Technische Natuurkunde gaan studeren aan de Technische Universiteit Delft. Daar behaalde hij zijn master in 2010. Al in 2009, tijdens het afstuderen, begon hij als natuurkunde docent aan het ISW Gasthuislaan in ’s-Gravenzande. In 2013 kreeg hij een NWO promotiebeurs voor leraren. Naast zijn docentschap en onderzoek heeft hij veel workshops gegeven, waaronder over arduino en leren onderzoeken. Ook nam hij actief deel in een professionele leergemeenschap die zich karakteriseert vanuit het idee van docenten, voor docenten. In 2019 werd hij de coördinator van het eerstejaars natuurkunde practicum aan de opleiding Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Zijn taak daar is drieledig: het innoveren van het practicumonderwijs naar de 21 -eeuwse onderwijsmaatstaven, de focus leggen op leren onderzoeken en de studenten het plezier van het doen van experimentele natuurkunde bijbrengen. Bij deze taak past hij de, in dit onderzoek verworven kennis toe. In november 2022 werd hij een van de TU Delft education fellows: een docent die wordt erkend en gewaardeerd voor zijn/haar inspanningen om onderwijs te innoveren. Dit project heeft als doel het tot stand brengen van een samenwerking tussen de verschillende inleidende practicumvakken van TNW.

Lees meer

Publicaties

Prijzen