Dr. C. (Kees) Maat

Dr. C. (Kees) Maat

Profiel

Promovendi

Tessa Leferink, Mobility transitions in housing developments

Mehrnaz Zargarzadeh, Sustainable neighbourhoods - Accessibility to Activities versus Personal Mobility Alternatives

Hong Yan, Cycling speed and route choice

Paul van der Coevering, The impact of time on the relationship between travel behaviour and the built environment (2021)

Dena Kasraian Moghaddam, Transport Networks, Land Use and Travel Behaviour: a Long Term Investigation (2017)

Will Sierzchula, Development and Early Adaption of Electric Vehicles (2015)

Eva Heinen, Bicycle commuting (2011)

Wendy Bohte, Residential self-selection and travel: The relationship between travel-related attitudes, built environment characteristics and travel behaviour (2010)

Biografie

Kees Maat is universitair hoofddocent bij de afdeling Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek en Geo-wetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Tot medio 2019 was hij verbonden aan de faculteit Bouwkunde, afdeling OTB, als hoofd van de sectie Stedelijke en Regionale Ontwikkeling. Hij was ook verbonden aan de afdeling Transport en Logistiek van de faculteit TBM. Hij is afgestudeerd in sociale geografie aan de Universiteit Utrecht en gepromoveerd aan de TU Delft. Daarvoor werkte hij bij de provincie Zuid-Holland in Den Haag en bij Inro-TNO in Delft. Hij doceert ruimtelijke en transportvakken en begeleidt BSc/MSc-studenten en promovendi. Hij is staflid van onderzoekschool TRAIL en clusterleider Ruimte en Mobiliteit aan Delft Transport Institute, lid van de redactieraad van het Journal of Transport and Land Use, ontving hij meerdere beurzen van NWO (in 2018: Surf) en is lid van NWO visitatiecommissies. Hij organiseerde het Symposium of the World Society on Transport and Land Use Research en leidde summer schools voor het Ministerie van I&M en TRAIL.

Expertise

Zijn onderzoek heeft betrekking op de interactie tussen de stedelijke omgeving en mobiliteit. Hij promoveerde op complexe relaties tussen de gebouwde omgeving en verplaatsingsgedrag, zoals de invloed van de woonomgeving op (meervoudig) autobezit en autogebruik, en de invloed van de werkomgeving op de interactie in autogebruik tussen partners. Zie Slimme verstedelijking zorgt voor complex mobiliteitsgedrag. In zijn verdere onderzoek bouwde hij hier op voort met studenten, promovendi en postdocs. Bijvoorbeeld de vraag of woonlocatiekeuze afhankelijk is van bereikbaarheidsvoorkeuren (residentiële zelfselectie). Uniek is het onderzoek waarbij verstedelijking over vele decennia gekoppeld is aan verplaatsingsgedrag. Onderzoek naar fietsgebruik is recent uitgebreid met de invloed van stedelijke kenmerken op routekeuzegedrag, waarbij gebruik gemaakt wordt van grootschalige GPS-tracking data. Onderzoekslijnen zijn:

 • Verstedelijkingsconcepten en mobiliteitsgedrag
 • Residentiële zelfselectie (woonlocatiekeuze)
 • Longitudinale effecten van ruimtelijke variatie op verplaatsingsgedrag
 • Autobezit en -gebruik
 • Fietsgebruik (incl. routegedrag)
 • Transit-Oriented Development (YouTube)
 • Invloed technologie, zoals online winkelen
 • Elektrische mobiliteit, zie ‘Transitie naar Elektrische Automobiliteit’ en ‘Position paper Tweede Kamer’
 • Stedelijke omgeving, fysieke activiteit en gezondheid
 • E-shopping (zie Surf)
 • Methoden: discrete keuzetechnieken, GIS-technologie, GPS-data analyse, longitudinale methoden

Zie Scopus voor de meeste van zijn peer-reviewed artikelen.

Lees meer