Dr. E. (Erik) Mostert

Dr. E. (Erik) Mostert

Profiel

Profile

Dr. Mostert heeft rechten en bestuurskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is lecturer aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen; Mastercoordinator van de Water management track; en vice-voorzitter van de Examencommissie Civiele Techniek c.a. Hij is ook betrokken bij de nieuwe Masters Environmental Engineering. Zijn expertise omvat waterrecht en ethiek, sociaal leren en samenwerkingsprocessen.

Overige activiteiten

p

Onderzoek

De grootste uitdaging binnen het waterbeheer is het bepalen van de doelen en het omgaan met conflicterende belangen. Door de jaren heen zijn hiervoor technische en institutionele oplossingen ontwikkeld, maar nieuwe uitdagingen, zoals klimaatverandering, vereisen nieuwe oplossingen. Dr. Mostert richt zich in zijn onderzoek op innovatieprocessen, lange-termijn institutionele ontwikkelingen en de onderliggende waarden die hierbij spelen. Zijn onderzoek heeft een interdisciplinair karakter en combineert  een juridische blik met sociale wetenschappen en techniek. Specifieke onderwerpen zijn internationale samenwerking, de science-policy interface, Europees waterbeheer en de Nederlandse waterschappen.

Lees meer

Nevenwerkzaamheden