Dr.ing. G.A. (Gerard) van Bortel

profiel

Contact

Secretariaat: Angie Braun , +31 (0)15 278 3361

Linkedin
Twitter
Persoonlijke website
ResearchGate

Publicaties

Van Bortel, G. (2017). Sociale Huisvesting en de invloed van de EU-staatsteunregels. In Hubeau, B en VanDromme T. (Eds.) Twintig jaar Vlaamse Wooncode. Hoe sterk is porcelein. Brugge: Die Keure. 241-255.

Van Bortel, G. (2016). Networks and Fault Lines. Understanding the role of housing associations in neighbourhood regeneraton: a network governance perspective [proefschrift].

Van der Pennen, T., & Van Bortel, G. (2015). Exemplary Urban Practitioners in Neighbourhood Renewal: Survival of the Fittest… and the Fitting. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Volume 27, Issue 3, 1323–1342. DOI: 10.1007/s11266-015-9600-4.

Mullins, D., Czischke, D., & Van Bortel, G. (Eds.) (2014). Hybridising housing organisations: Meanings, concepts and processes of social enterprise in housing. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Mullins, D., Czischke, D., & Van Bortel, G. (2012). Exploring the Meaning of Hybridity and Social Enterprise in Housing Organisations. Housing Studies, 27:4, 405-417

Van Bortel, G. (2012). Social Housing and Subsidiarity in the Lombard Model of Governance. (pp. 157-171) In Subsidiarity Governance, Theoretical and Empirical Models. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Elsinga, M., & Van Bortel, G. (2011). The future of social housing in the Netherlands. In N. Houard (Ed.), Social Housing across Europe (pp. 98-115). Paris: La Documentation Française.

Mullins, D., & Van Bortel, G. (2010). Neighbourhood regeneration and place leadership: lessons from Groningen and Birmingham. Policy Studies Journal, 31(4), 413-428.

Van Bortel, G., Mullins, D., & Gruis, V. (2010). Change for the better? making sense of housing association mergers in the Netherlands and England. Journal of Housing and the Built Environment, 25(3), 353-374.

Van Bortel, G., Mullins, D. & Rhodes, M-L (2009). Exploring network governance in urban regeneration, community involvement and integration. Journal of Housing and the Built Environment, 24, 93-101.

Van Bortel, G., & Mullins, D. (2009). Critical perspectives on network governance in urban regeneration, community involvement and integration. Journal of Housing and the Built Environment, 24, 203-219

Van Bortel, G. (2009). Network governance in action: the case of Groningen; complex decision-making in urban regeneration. Journal of Housing and the Built Environment, 24, 167-183.

Van Bortel, G., & Elsinga, M. (2007). A network perspective on the organization of social housing in the Netherlands: the case of urban renewal in The Hague. Housing, Theory and Society, 24(1), 32-48.

 

 

 

 

Expertise

Betaalbaar wonen is mijn passie. Als universitair docent Housing Management ben ik verbonden aan de TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Management in the Built Environment (MBE). Binnen die afdeling geef ik leiding aan de sectie ‘housing’ en coördineert ik de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Mijn activiteiten concentreren zich op drie spreekpunten:

  1. verduurzaming van de betaalbare woningvoorraad door het verhogen van energieprestaties en circulariteit;
  2. nieuwe allianties in betaalbaar wonen: governance, management en financiering en
  3. de rol van sociale verhuurders bij het ondersteunen van kwetsbare buurten en bewoners. 

Ik voel me een echte 'volkshuisvester', een sector waarin ik al meer dan 25 jaar actief ben.  Voordat ik naar de TU Delft kwam, was ik enkele jaren als adviseur verbonden aan RIGO Research en Advies te Amsterdam. Daarvoor werkte ik als beleidsadviseur en manager bij woningcorporaties in het oosten en noorden van Nederland.  Aan de Hogeschool Midden-Brabant in Tilburg heb ik de studie “Volkshuisvesting” afgerond, gevolgd door een universitaire studie Bedrijfswetenschappen met als specialisatie Strategie en Organisatie. In maart 2016 promoveerde ik op een onderzoek naar de rol van woningcorporaties in Engeland en Nederland in het ondersteunen van kwetsbare wijken en hun bewoners.

publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2010 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2011 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2013 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2012 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2014 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2017 - Businesscase Herbestemming
2016 - Businesscase Herbestemming
2017 - Energy Friendly Renovation Processes
2017 - Energy Friendly Renovation Processes
2017 - Housing Policy, Management and Sustainability
2017 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2017 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2016 - Energy Friendly Renovation Processes
2018 - Energy Friendly Renovation Processes
2018 - Energy Friendly Renovation Processes
2018 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2015 - Businesscase Herbestemming
2016 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2018 - Housing Policy, Management and Sustainability
2018 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2021 - Businesscase Herbestemming
2018 - Businesscase Herbestemming
2020 - Energy Friendly Renovation Processes
2020 - Energy Friendly Renovation Processes
2020 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2021 - MSc2 Studio Elective Urban and Infrastructure (Re)development Game
2019 - Businesscase Herbestemming
2020 - Housing Policy, Management and Sustainability
2019 - Energy Friendly Renovation Processes
2019 - Energy Friendly Renovation Processes
2019 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2020 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2018 - HP-module: Maatschappij, Proces en Praktijk 1
2019 - Housing Policy, Management and Sustainability
2020 - Businesscase Herbestemming
2019 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2021 - Urban and Infrastructure (Re)development Game
2021 - Real Estate Management
nevenwerkzaamheden
Lid of voorzitter Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen, Raad van Advies - Vlaamse Visitatieraad Sociale Huisvestingsmaatschappijen

2019-05-01 - 2021-05-01

Verhuur/Handel onroerend goed

(Bestuurs) lid commissie, stichting, vereniging, stuur- of klankbordgroep - Nederlandse Woonbond

2019-03-30 - 2023-03-30

Verhuur/Handel onroerend goed