Dr. H.J.F.M. (Harry) Boumeester

Dr. H.J.F.M. (Harry) Boumeester

Profiel

Expertise

Harry Boumeester is vooral actief op de onderzoeksterreinen woningmarkt(ontwikkeling), woningkeuze en woonpreferenties. Zijn onderzoekstijd verdeelt hij daarbij over contractonderzoek en wetenschappelijk onderzoek. In de afgelopen 22 jaar heeft hij diverse onderzoeksprojecten naar (lokaal) woonlastenbeleid verricht, meerdere woningmarktanalyses op verschillend schaalniveau uitgevoerd en zich verdiept in de methoden en technieken van woonpreferentie-onderzoek.

De laatste tien jaar is de aandacht daarbij steeds nadrukkelijker op de koopwoningmarkt gericht. Zo is hij projectleider van de kwartaalrapportage Monitor Koopwoningmarkt en van de Eigen Huis Marktindicator. Een belangrijk deel van zijn wetenschappelijke activiteiten heeft hij uitgevoerd in het kader van zijn dissertatie (september 2004), in het kader waarvan de vraagontwikkeling aan de bovenkant van de Nederlandse koopwoningmarkt in de periode 1975-2000 is onderzocht. Harry participeert in de themagroep “Housing Market” binnen het onderzoeksprogramma Housing van de faculteit Bouwkunde en in het Expertisecentrum Woningwaarde van de afdeling OTB binnen deze faculteit.

Harry Boumeester is betrokken in het Bachelor onderwijs van de faculteit Bouwkunde en in het Bachelor- en Master onderwijs van de faculteit TBM. Naast het verzorgen van enkele cursussen, begeleidt hij ook TBM-studenten bij hun Bachelor-project en Master-studenten binnen beide faculteiten bij hun afstudeeronderzoek.

Sinds januari 2006 fungeert Harry Boumeester als PhD-mentor binnen het onderzoeksinstituut OTB en vanaf 2013 binnen de faculteit Bouwkunde. In die hoedanigheid monitort hij de voortgang in de diverse promotietrajecten en is hij voor individuele promovendi aanspreekbaar voor raad en ondersteuning.

Lees meer

Publicaties

Media

Meer media

Nevenwerkzaamheden

/* */