Drs. H.M.H. (Harry) van der Heijden

Drs. H.M.H. (Harry) van der Heijden

Profiel

Biografie

Harry van der Heijden is senior onderzoeker en coördinator van de Sectie Volkshuisvesting en Woningmarkt binnen de Afdeling OTB van de Faculteit Bouwkunde. Hij voert zowel wetenschappelijk onderzoek als contractonderzoek uit en publiceert in vak- en wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van wonen. Hij heeft gewerkt aan veel projecten voor diverse opdrachtgevers, zoals overheden, koepelorganisaties, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Speciale aandachtsgebieden zijn de woningmarkt en de woningproductie, onder meer via diverse marktsignaleringssystemen zoals de Monitor Nieuwe Woningen. Daarnaast voert hij regelmatig internationaal vergelijkend onderzoek uit, gericht op de ontwikkeling van beleid, woonuitgaven en de verschillende eigendomssectoren en met name naar de positie van de sociale huursector.

Van der Heijden is als docent betrokken bij de bachelor- en masteropleiding Technische Bestuurskunde en de bachelor Bouwkunde aan de TU Delft. Hij is toezichthouder bij woningcorporatie Vecht en Omstreken, voorzitter van de Commissie Taxaties van Woonbron en lid van de Expertgroep Bouwen en Wonen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lees meer

Nevenwerkzaamheden