Dr.ir. H.P. Heeger

publicaties
Bouwdelen als hulpmiddel voor efficiënter onderhoud

peer reviewed : N

Renda (2016) 3 pagina's , p. 20-22

auteurs

Systemen voorraadbeheer steeds eenduidiger

peer reviewed : N

Aedes-Magazine (2006) 4 pagina's , p. 64-67

auteurs

Puzzelen met beheerplannen; van voorraadbeleid naar beheeractiviteiten

peer reviewed : N

Aedes-Magazine (2004) 4 pagina's , p. 58-61

auteurs

Beleidslabels strategisch voorraadbeleid De Goede Woning

peer reviewed : N

(2003) 16 pagina's , p.

auteurs

 • HP Heeger
 • KW Korse
Gebiedsvisies Apeldoorn (Centrum, Noord, Noordoost, West en Zuidoost)

peer reviewed : N

(2003) 26 pagina's , p.

auteurs

 • HP Heeger
 • KW Korse
Recente ontwikkelingen in het strategisch voorraadbeleid

peer reviewed : N

(2003) 13 pagina's , p.

auteurs

 • KW Korse
 • NET Nieboer
 • HP Heeger
Van bouwtechniek naar woontechniek en woonmilieu

peer reviewed : N

Aedes-Magazine (2003) 4 pagina's , p. 56-59

auteurs

 • HP Heeger
 • NET Nieboer
Voorraadbeleidsplan Woningbouwstichting Hulp naar Vermogen, analyse en beleidsuitgangspunten

peer reviewed : N

(2003) 108 pagina's , p.

auteurs

 • HP Heeger
 • NET Nieboer
Voorraadbeleidsplan AWV. Deel 1. Analyse en beleidsuitgangspunten

peer reviewed : N

(2002) 128 pagina's , p.

auteurs

 • F Barnhoorn
 • N Boor
 • MHM van der Haak
 • HP Heeger
 • T Sels
Voorraadbeleidsplan AWV. Deel 2. Complexplannen

peer reviewed : N

(2002) 740 pagina's , p.

auteurs

 • F Barnhoorn
 • N Boor
 • MHM van der Haak
 • HP Heeger
 • T Sels
vakken
2007 - Bouwrijp maken, bouwen en beheer
nevenwerkzaamheden
-Werknemer niet-TUD - Woningstichting Havensteder

2016-10-01 - 2018-10-01

Bouwnijverheid