Dr.ir. I.W.M. (Ivo) Pothof

profiel

Expertise

Ivo Pothof (PhD, MSc, 1972) is deeltijd UHD Open duurzame warmte/koude netten bij TU Delft en voorzitter van het  TU Delft-brede Thermische Energie Platform. Bij Deltares trekt hij het portfolio duurzame energie uit water en ondergrond. Hij identificeert innovaties en heeft meerdere strategische onderzoeksprojecten geinitieerd op het raakvlak van water, duurzame energie en intelligente sturing van water-energie systemen. Recente voorbeelden staan in de sectie Projecten. Ivo Pothof wil de komende jaren een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 4e generatie warmtenetten (4GDH) en hun integratie in toekomstige energiesystemen. 

Projecten

Andere recente projecten, die bijdragen aan de warmtetransitie en energietransitie:


Biografie

Ivo Pothof is lid van de Programmaraad Warmte/Koude van de Provincie Zuid-Holland. Hij was van 2013 tot 2016 lid van de (jonge) Wetenschapsraad van Deltares en lid van het organisatiecomite van het 36e IAHR World Congress in Den Haag in 2015. Ivo Pothof heeft een achtergrond als industriele hydrodynamica specialist, gericht op vloeistofdynamica, robuuste regelingen en water-luchtstroming bij Deltares (voorbeen WL | Delft Hydraulics), waar hij in 1997 in dienst trad. Zijn boekhoofdstuk over "Guidelines for transients in water supply systems" is wereldwijd meer dan 25,000 keer gedownload. Hij heeft vooral projecten uitgevoerd binnen de water- en energiesector. Zijn proefschrift over water-lucht-stroming in neergaande leidingen is direct bruikbaar voor afvalwatersystemen, koelwatersystemen en uitlaatwerken van waterkrachtcentrales. Het handboek voor hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwaterpersleidingen (CAPWAT Handboek), afgeleid van Pothof's proefschrift, is de praktijkstandaard in Nederland en is internationaal door IWA gepubliceerd. Ivo Pothof was gast-editor voor Urban Water Journal voor een speciale uitgave over water-lucht-stroming in stedelijke watersystemen (vol 12-6). Hij heeft gepubliceerd in diverse peer-reviewed tijdschriften en op een groot aantal conferenties. Hij heeft 15 jaar ervaring met lesgeven en trainingen bij Deltares, IHE en TU Delft.

Ivo Pothof haalde zijn ir-titel in 1995 bij de vakgroep Systeem- en Besturingstheorie (Toegepaste Wiskunde, UTwente). Zijn scriptie werd beloond met de KIVI Meet- en Regeltechniekprijs.

publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2010 - Beginselen van stedelijke waterafvoer