J.A. (Job) van der Werf

J.A. (Job) van der Werf

Profiel

Biografie

In April 2023 ben ik begonnen als Universitair Docent Urban Water Systems hier aan de TU Delft. Mijn voornaamste interesses liggen binnen de waterkwaliteitsproblematiek in steden, en mijn onderzoek gaat dan ook richting het monitoren, modelleren en optimaliseren van stedelijke afvalwater systemen. Dit gaat om het zowel ontwikkelen en evaluaren van nieuwe technieken om de stedelijke afvalwater keten te verbeteren, maar ook het begrijpen van hoe lange termijn transities in stedelijke gebieden een effect kunnen hebben op onze water voorziening en de manier waarop we met afvalwater en regen omgaan. 
Hiervoor werkte ik aan mijn promotie onderzoek (afgerond in mei 2023), aan een project genaamd "Sturing van Rioolsystemen", wat binnen de onderzoeksgroep Kennisprogramma Urban Drainage van Dr. ir. Jeroen Langeveld viel. Hiervoor deed  mijn Masters in Civil and Environmental Engineering gehaald te hebben aan de University of Strathclyde, Glasgow, Scotland. 

Expertise

Mijn expertises liggen in het modelleren van rioolsystemen, het sturen van deze systemen via heuristische en optimalisatie algorithmes en onzekerheidsanalyses. 

Projecten

Mijn PhD Project viel onder het Kennisprogramma Urban Drainage, met Jeroen Langeveld aan het hoofd. Dit is een consortium van Nederlandse bedrijven, kennisinstituten, gemeentes en waterschappen om de vraagstukken rond het stedelijke water te beantwoorden.

Lees meer

Publicaties