J.S. (Justin) Starreveld

J.S. (Justin) Starreveld

Profiel

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich op het optimaliseren van lange termijn investeringsbeslissingen met betrekking tot de productie, opslag en transport van waterstof in Nederland. Het doel van dit onderzoeksproject is ervoor te zorgen dat de investeringsstrategie bestand is tegen onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van technologie, economie, beleidsvorming, etc.

Biografie

Justin studeerde Econometrie en Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als specialisatie Operations Research. Hij werkte eerder als onderwijs- en onderzoeksassistent bij verschillende hoogleraren, liep stage bij Quo Mare en werkt nu als promovendus onder begeleiding van prof. Dick den Hertog en prof. Zofia Lukszo aan de Universiteit van Amsterdam en TU Delft.

Lees meer