Dr.ir. M. (Marjolein) Spaans

profiel

Biografie

Marjolein studeerde af als landschapsarchitect aan de Universiteit Wageningen. In die tijd werkte zij een half jaar bij het IAURIF (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île de France) in Parijs. Na haar studie werkte zij bijna twee jaar aan diverse stedelijke projecten in Burkina Faso (Ouagadougou). Daarna kwam zij bij het OTB in dienst. In 2000 promoveerde zij op een internationale vergelijking van stedelijke revitaliseringsprojecten.

 

Ook heeft zij zich bij het OTB bezig gehouden met management van onderzoek en organisatie van opleidingen en internationale congressen. In het verleden had zij veelvuldig zitting in commissies die betrekking hadden op habitat in ontwikkelingslanden. Zij is namens het OTB contactpersoon voor de internationale netwerken AESOP en EURA. Buiten het OTB was zij lid van de van de Raad van Commissarissen van twee woningcorporaties.

Expertise

Marjolein Spaans werkt als senior onderzoeker op het terrein van ruimtelijke sturing en gebiedsontwikkeling. Veel onderzoek richt zich op de planologische en bestuurlijke ontwikkelingen en het daarvoor benodigde instrumentarium in ruimtelijke planning op diverse schaalniveaus. Vaak heeft haar onderzoek een internationaal vergelijkende dimensie. Zij verricht zowel wetenschappelijk onderzoek als contractonderzoek. In het verleden heeft zij onderzoek gedaan in opdracht van overheid en markt. Daaronder bevonden zich diverse ministeries, provincies, gemeenten en projectontwikkelaars. Zij voert ook Europees gefinancierd onderzoek zoals het ESPON Programma (European Observation Network for Territorial Development and Cohesion).

Marjolein Spaans is tevens secretaris van het TU Delft Transport Instituut en themacoördinator binnen het Delft Environment Initiative. Daarvoor was zij programmacoördinator van het Delft Centre for Sustainable Urban Areas dat diverse onderzoeksprogramma’s binnen de TU Delft bundelde.

Naast onderzoek is zij ook betrokken bij onderwijs in de Masterfase voor de afdeling Real Estate and Housing van de faculteit Bouwkunde.

publicaties
Bekijk de publicaties in Pure
vakken
2011 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2013 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2012 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2014 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - CoSEM Design Project
2013 - CoSEM Design Project
2014 - CoSEM Design Project
2016 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2016 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2016 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2015 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2017 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2017 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2017 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2017 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2016 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2016 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2018 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2018 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2018 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2015 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2018 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2016 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2017 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2016 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2018 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2019 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2019 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
nevenwerkzaamheden
Geen nevenwerkzaamheden -

2015-01-01 - 2020-01-01