Dr.ir. M. (Marjolein) Spaans

profiel

-

Marjolein Spaans werkt als assistant professor op het terrein van ruimtelijke sturing en gebiedsontwikkeling binnen de afdeling Management in the Built Environment (Urban Development Management). Veel onderzoek richt zich op de planologische en bestuurlijke ontwikkelingen en het daarvoor benodigde instrumentarium in ruimtelijke planning op diverse schaalniveaus. Vaak heeft haar onderzoek een internationaal vergelijkende dimensie.  
Marjolein Spaans is betrokken geweest bij een aantal faculteits- en universiteitsoverschrijdende activiteiten: als programmacoordinator van het Delft Research Centre Sustainable Urban Areas, wetenschappelijk secretaris van het TU Delft Transport Instituut, themacoordinator binnen het Delft Environment Initiative en opleidingsdirecteur bij het Masterprogramma Geographical Information Management and Applications (samenwerking van de universiteiten van Utrecht, Delft, Wageningen en Twente).

-

 

vakken
2011 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2013 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2012 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2014 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2015 - CoSEM Design Project
2013 - CoSEM Design Project
2014 - CoSEM Design Project
2016 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2016 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2016 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2015 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2017 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2017 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2017 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2017 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2016 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2016 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2018 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2018 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2018 - Regionale Ontwikkelingsstrategieën
2015 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2018 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2016 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2017 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2016 - Geintegreerde regionale gebiedsontwikkeling
2018 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2020 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2019 - MSc2 Studio: Urban (Re)Development Game
2020 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development
2019 - Urban (re)development game: Integrating Planning, Design and Property Development