Dr.ir. M. (Marjolein) Spaans

Dr.ir. M. (Marjolein) Spaans

Profiel

-

 

ervaring

Marjolein Spaans werkt als assistant professor op het terrein van ruimtelijke sturing en gebiedsontwikkeling binnen de afdeling Management in the Built Environment (Urban Development Management). Veel onderzoek richt zich op de planologische en bestuurlijke ontwikkelingen en het daarvoor benodigde instrumentarium in ruimtelijke planning op diverse schaalniveaus. Vaak heeft haar onderzoek een internationaal vergelijkende dimensie. 
Marjolein Spaans is betrokken geweest bij een aantal faculteits- en universiteitsoverschrijdende activiteiten: als programmacoordinator van het Delft Research Centre Sustainable Urban Areas, wetenschappelijk secretaris van het TU Delft Transport Instituut, themacoordinator binnen het Delft Environment Initiative en opleidingsdirecteur bij het Masterprogramma Geographical Information Management and Applications (samenwerking van de universiteiten van Utrecht, Delft, Wageningen en Twente) en LDE Cities Hub (samenwerking Leiden-Delft-Erasmus).  Behalve onderwijs in de BSc en MSc van de faculteit is zij ook coördinator van de module Urban Strategies and Concepts van de Master City Developer (samenwerking TUD en EUR).

Lees meer