M.W. (Maximilian) Stölzle

M.W. (Maximilian) Stölzle

Profiel

Onderzoek

Mijn onderzoeksinteresse omvat het onderzoeken van nieuwe hybride benaderingen voor het combineren van modelgebaseerde en data-gedreven methoden voor de dynamische besturing van zachte robots. Ik zie in het bijzonder meer potentieel in het modelleren van de actuatiedynamica. Daarnaast onderzoek ik graag hoe we proprioceptie kunnen bereiken voor zachte robots.

Biografie

Maximilian behaalde zowel zijn bachelor- als masterdiploma in Mechanical Engineering aan de ETH Zürich in Zwitserland. Tijdens zijn master richtte hij zich op Robotica, Systemen en Controle en bracht hij een semester door als uitwisselingsstudent aan University College London. Maximilian heeft bijgedragen aan verschillende onderzoeksprojecten tijdens zijn master met een geaccepteerde paper over het gebruik van neurale netwerken voor kostenraming tijdens RRT* pad planning voor ICRA 2021. Hij werkte aan zijn masterscriptie in een gezamenlijk onderzoeksproject met het Planetary Robotics Lab van de Europese Ruimtevaartorganisatie in Nederland over het oplossen van occlusie in lokale robothoogtekaarten met behulp van neurale netwerken.  Als buitenschoolse activiteit fungeerde hij als leider van het simulatie- en controleteam bestaande uit zes studenten van het project Euler van het Academic Space Initiative Switzerland (ARIS) dat deelnam aan de European Rocketry Challenge 2020 in Portugal. 
In maart 2021 begon Maximilian zijn PhD over het onderwerp Model-based and Data-driven Nonlinear Control of Soft Robots onder begeleiding en supervisie van Dr. Cosimo Della Santina en Prof. Babuska bij de afdeling Cognitieve Robotica.

Lees meer

Publicaties

Nevenwerkzaamheden