Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet

Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet

Profiel

Internationaal

Naast kennisdrager en het voorzitten van internationale werkgroepen (UIC, EN) staat de groep Railbouwkunde erg hoog aangeschreven in de wereld op het gebied van wiel/rail interface en heeft het wereldwijd een uitgebreid netwerk van kennisbronnen. Ook het beschikbaar stellen/krijgen van vakkennis voor de railbranche in Nederland is een taak middels een kennisbank en kennisborging. In de toekomst zal de Railbouwkunde scope breder worden op civiel technisch vlak maar ook op andere gebieden zoals energievoorziening, logistiek en rollend materieel.

Interviews / Beeldmateriaal

'Radicale vernieuwing van het spoornetwerk' - het interview op Radio 5

'Symposium on Railway Engineering' - videos from inauguration speech:
- Turnouts
- Level crossings
- Science Matchmaking

Onderzoek

Onderzoek is veelal op projectbasis gebaseerd vanuit de industrie en EU/TTW/NWO. 

Explorail is nagenoeg afgerond onderzoeksproject (5 mio euro, ProRail en NWO) waar de groep Railbouwkunde als meerderheid in participeerde. 
Grote onderzoeksprojecten die nu lopen: 
Sustainable switches (m2i), Maxlife, RCF Squats, trillingen, aspotversnellingen (ABA) en wiel/rail conditionering (WRC).

Biografie

Rolf Dollevoet studeerde af als triboloog bij de groep Aandrijf-  en Tribotechniek i.c.m. de groep Meet- en Regeltechniek bij TU/e (TU Eindhoven). Na zijn afstuderen heeft hij zijn MSc onderzoekswerk vervolgd bij Bosch Rexroth Hydraudyne BV. Opdracht was om innovatie structureel in de productie te brengen en een R&D testafdeling volledig op poten te gaan zetten voor het  ontwikkelen en testen van een nieuwe generatie specialistische hydraulische cilinders. Focus lag daarbij op het tribologisch probleem tussen zuigerstang/coating en de afdichting in de flens. 

In 2003 kwam de switch naar het spoor en kwam hij bij het huidige ProRail BV. (Utrecht) te werken als “systeem specialist spoor”. Daarbij heeft hij met veel succes o.a. het RCF-onderzoek opgezet en uitgewerkt tot werkbare onderhoudsconcepten in het spoor.

Daarnaast is hij vanaf 2007 in deeltijd gestart met een op eigen initiatief PhD promotie-project aan de UT (gesponsord door ProRail BV voor 1 dag per week).
In oktober 2010 promoveerde hij in Twente op het wetenschappelijke spooronderzoek Head Checks (“Design of an Anti Head Check profile based on stress relief”). Door dit wetenschappelijk onderzoek verkregen optimale wiel/rail geometrie (anti Head Check) toe te passen in het Nederlandse spoor leverde dat voor ProRail BV een vermindering van onderhoudskosten op van 50 mio euro structureel per jaar. Dat werd gewaardeerd met de “Jan van Stappen Spoorprijs 2010”; gewonnen door hem in 2011.

In 2012 is hij benoemd tot deeltijd full professor en sectieleider Railway Engineering bij TU Delft en daarnaast nog steeds werkzaam bij ProRail BV als “systeem expert spoor” en later als “beleidsadviseur” binnen de afdeling innovatie en ontwikkeling (directie ProRail BV). Het werk bestaat veelal uit het coördineren en wegzetten van diepgaande fundamentele onderzoeken (wereldwijd) en projecten/innovaties gezamenlijk met de spoorbranche op te pakken om uiteindelijk te realiseren/implementeren in het spoor.

Hij heeft 20 jaar ervaring met het begeleiden van BSc en MSc studenten en sinds 15 jaar ook met meerdere PhD studenten. 
Ambitie is om een volwaardig MSc Railbouwkunde traject te realiseren op de TU Delft; een blended learning MSc annotatie Rail op de campus is sinds 2015 een feit. De spoormarkt heeft ongeveer 40 MSc talenten per jaar nodig om het spoorvakmanschap op peil te houden. Daarom wordt ook veel energie vrijgemaakt voor het aanmaken van online onderwijs (MOOC Rail) en online post academisch onderwijs (Professional Education Rail met 4 modules die leiden tot een ProfEd Rail certificaat TU Delft).

Meer informatie van de sectie Railbouwkunde is te vinden op rail.tudelft.nl

Lees meer

Publicaties

Media

Meer media

Nevenwerkzaamheden