Dr. S.J. (Sonja) van Boxtel

Dr. S.J. (Sonja) van Boxtel

Profiel

Expertise

Nederlands als tweede taal; tweedetaalverwerving;
grammatica; empirisch onderzoek

Prijzen

Anéla dissertatieprijs (voor beste taalkundig proefschrift in Nederland van 2005)

Biografie

Sonja van Boxtel studeerde na haar propedeuse Engels, van 1994-1998 Algemene en Toegepaste Taalwetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2005 promoveerde ze aan dezelfde faculteit met haar dissertatie 'Can the late bird catch the worm? Ultimate attainment in L2 syntax', waarvoor ze de Anéla dissertatieprijs won. In dit onderzoek laat ze zien dat het mogelijk is voor tweedetaalleerders om na hun twaalfde een moedertaalniveau te halen in de grammatica van een tweede taal.  Sinds 2006 werkt ze als NT2-docent, sinds 2007 aan de TU Delft als docent Nederlands voor buitenlanders. Naast lesgeven ontwikkelt ze lesmateriaal voor de Delftse methode, begeleidt ze stagiairs en is ze betrokken bij onderzoek dat relevant is voor de Delftse methode. Sinds 2021 is ze, samen met Piet Meijer, ook hoofdredacteur van die methode.

Samenwerking

Sonja werkt samen met o.a. de VU Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen voor stage- en scriptiebegeleiding.

Lees meer