Dr. Dipl.-Ing. T. Herdt

Dr. Dipl.-Ing. T. Herdt

Profiel

Expertise

In haar werk kiest Tanja Herdt voor een geïntegreerde benadering van stedenbouw, met de nadruk op stedelijke transformatieprocessen, stedelijke analyse en geschiedenis en theorie van de stad. Centraal in haar werk staat het begrip van stedenbouw als een culturele praktijk die de kwaliteit van onze leefomgeving bepaalt. Ze is geïnteresseerd in de sociale en ecologische effecten van stedelijke transformatieprocessen en de benaderingen, ideeën en waarden die de stedenbouwkundige praktijk sturen. Naast haar interesse in de analyse van transformatieprocessen, onderzoekt ze de rol van gemeenschappelijkheid en stedelijk bestuur als drijfveren van stedelijke verandering. 

Biografie

Tanja Herdt is de universitair hoofddocent Theorie en Methoden van Stedebouwkunde aan TU-Delft, faculteit Bouwkunde. Ze studeerde architectuur en stedenbouwkunde aan de TU-Darmstadt, Duitsland, en promoveerde aan de afdeling Architectuur van de ETH Zürich, Zwitserland. Voordat ze bij de faculteit  Bouwkunde in dienst trad, was ze hoofd van het onderzoek voor duurzaam vestigingsontwerp bij het onderzoekscentrum ETH-Wohnforum van de afdeling Architectuur van de ETH Zürich. In haar praktijk werkt ze aan stedenbouwkundige ontwerpen en planningsschema's met betrekking tot stedelijke verdichtingsprocessen. In haar onderzoek richt ze zich op de sociale en ecologische effecten van stedelijke transformatie, het toekomstige ontwerp van woningen en openbare ruimte, alsmede op stedelijk bestuur en het idee van het algemeen belang.

Tanja Herdt is geregistreerd als architect bij de federale kamer van Duitse architecten en lid van de Swiss-vereniging van ingenieurs en architecten (SIA).  Haar papers en artikelen zijn zowel in vakbladen als in nationale en internationale tijdschriften gepubliceerd.  Haar werk over de Britse architect Cedric Price, zijn idee van ecologie en de erfenis van de moderne functionalistische planning is gepubliceerd onder de titel The City and the Architecture of Change in Park Books, Zürich.

Lees meer

Onderzoeksinteresses

Urban Transition  and Inclusive Cities - Investigating the impact of city design on processes of urban transformation

  • Strategies and Methods for sustainable urban transformation and inclusive city design:
  • Measuring social and environmental effects of urban transformation processes:
  • Urban densification and public space design
  •  Climate adaptation and environmental qualities.
  • Critical analysis of urban transformation processes using Political Urban Ecology and Critical Urban Theory.

Digitalization, City Design, and Urban Culture

  • Effects of digitalization on city design, urban culture, and use.
  • Tools and instruments of urban analysis, design, and citizen empowerment.

 

Meer onderzoeksinteresses

Publicaties