Prof.dr. T.S. Baller

nevenwerkzaamheden
Lid vertegenwoordigend orgaan (bv Gemeenteraad, Provinciale Staten) -

2019-09-01 - 2021-09-01

Cultuur, sport en recreatie

Lid of voorzitter Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen, Raad van Advies - Delft Enterprises B.V.

2019-01-01 - 2020-12-31

Advisering/onderzoek en overig

Lid of voorzitter Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen, Raad van Advies - Fontys Hogeschool

2020-07-01 - 2024-07-01

Onderwijs