Prof.dr.ir. W. de Jong

Prof.dr.ir. W. de Jong

Profiel

Expertise

Reactorkunde, procesintegratie, opschaling van processen en reactoren, thermo-chemische conversie van biomassa, synthesegas reiniging en upgrading, (electro-)chemische omzetting van CO2.

Projecten

Huidige projecten:

'Power-to-FA', RvO (NL) electrochemische conversie van CO2 naar mierenzuur, reactormodellering, testen, electrocatalyse modellering (DFT)

Opschaling van de 'Battolyzer', electrolyse van water (intern)

'BRISK-2' (EU) wervelbed biomassavergassing en -karakterisering

'IH-BFBG' (NL) ontwikkeling van een nieuw type vergasser van biomassa voor substituut aardgas productie

  'SuperValue', EU superkritisch watervergassing processimulatie en systeemintegratie inclusief LCA.

'HeatPIe' (NL) integratie van roterende warmtepijpen in de  staalstrip herverhitting en 'annealing'


Biografie

Wiebren de Jong is professor op het gebied van grootschalige energieopslag, verbonden aan de afdeling Proces & Energie (faculteit 3mE). In dit onderzoeksgebied bestudeert hij verschillende innovatieve procesconcepten om electriciteit op te slaan in de vorm van brandstoffen en bulkchemicalien met de nadruk op opschaling van de processen en hun integratie met biomassaomzetting.  Hij onderzoekt conversie- en opslagtechnologieen inclusief (bio-)CO2 gebruik tezamen met waterstof.   

Hij studeerde chemische technologie aan de Universiteit Twente en volgde daarna de Tweede Fase Opleiding "Procestechnologie" (ontwerp) aan dezelfde universiteit. Na een post-graduate periode aan de Universiteit van Stuttgart (Duitsland), begon hij zijn promotieonderzoek op het gebied van biomassavergassing aan de TU Delft, gevolgd door een benoeming als universitair docent en later universitair hoofddocent bij de sectie  Energy Technology  (3mE) op het gebied van biomassa naar synthese gas conversie en bioraffinage. 
 

Lees meer

Publicaties

Media

Nevenwerkzaamheden