Corrosie is een plaag voor de luchtvaart en talloze andere sectoren wereldwijd. Paul Denissen neemt het fenomeen letterlijk op de korrel: met zijn ‘Corrosion Imager’ kan hij het voorkomen van corrosie in hoge resolutie én real-time zichtbaar maken. Een reuzestap voorwaarts in de strijd tegen corrosie. En een inspirerend voorbeeld van hoe een promotieonderzoek kan leiden tot een ijzersterke start-up, in dit geval Correlimage.

Photo credit: Guus Schoonewille

Ik vond corrosie echt het minst interessante onderwerp dat ik met mijn studie materiaalkunde kon kiezen voordat ik met mijn promotie begon”, lacht de jonge wetenschapper. “Maar het idee om nieuwe coatings en meettechnieken te ontwikkelen en toe te passen intrigeerde mij wèl. Door mijn brede interesse en kennis inzake materiaalkunde was de match met corrosie juist mooi. Hoe verder ik me in de materie verdiepte, hoe fascinerender het werd – vooral omdat er nog zoveel onduidelijk is over corrosie en het voorkomen ervan.

Paul Denissen

Schot in de roos

Om de corrosiepuzzel te ontrafelen, was het zaak de bron ervan bloot te leggen. Denissen ontwikkelde daarom een speciale microscoopopstelling, die de kleinste veranderingen die bij corrosie in materialen optreden, real-time kan volgen. De innovatie bleek een schot in de roos voor zijn onderzoek. In oktober 2020 promoveerde hij op In-situ visual quantification of corrosion and corrosion protection’ bij de onderzoeksgroep Novel Aerospace Materials aan de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft. Onbedoeld bleek zijn onderzoeksopstelling bovendien van grote waarde voor een specifieke doelgroep.

Op conferenties regende het vaak vragen of zijn opstelling te koop was. Maar de drijfveer om dit serieus te overwegen ontvlamde pas toen een bedrijf in metaaloppervlaktebewerking serieuze interesse toonde (voorjaar 2019). “Na diverse testjes bleek de methode inderdaad volop mogelijkheden te bieden. De opstelling versnelde het controleproces waarmee dit bedrijf kijkt of hun beschermlaag op bijvoorbeeld hekwerken goed functioneert. Op advies van het Innovation & Impact Centre van TU Delft en met financiële steun van het NWO hebben we toen een haalbaarheidsstudie aangevraagd en uitgevoerd.” 

Er volgde een periode van intensief overleg met verf- en coatingbedrijven. “Ook zijn we enkele programma’s gaan volgen bij Yes!Delft, de ideale plek als je begeleiding wilt bij je start-up. Na een markstudie kwamen we tot de conclusie dat Correlimage voor een kleine, specifieke markt veel kan betekenen. Ons team bestaat naast mijzelf uit Dr. Santiago Garcia (Associate Professor bij de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek), Frank van Doesum (Customer validation) en een tweetal softwareprogrammeurs. Ons belangrijkste product is de Corrosion Imager.”

Het softwarepakket van de Corrosion Imager waarbij het corrosieprocess in hoge resolutie én in real-time kwantificeerbaar gemaakt wordt.

Inspecteren met beeldherkenning

Onderzoekers kunnen de Corrosion Imager inzetten bij het ontwikkelen van hun volgende generatie coatings en oppervlaktebehandelingen. De opstelling kan met beeldherkenningssoftware de degradatie op metalen, coatings en andere oppervlaktebehandelingen zeer nauwkeurig beoordelen terwijl het beschermings- of degradatieproces nog bezig is. Denissen: “Je kunt dit zien als een vorm van Machine Learning.” De Corrosion Imager levert hierbij objectief en kwantificeerbaar beeldmateriaal dat uitermate geschikt is voor de nieuwste methodes van artificial intelligence. “Onze hoofddoelgroep bestaat dan ook uit onderzoeksgroepen en bedrijven over de hele wereld die continu op zoek zijn naar de beste manieren om nieuwe coatings of corrosiebeschermende middelen te ontwikkelen.”

De horizon van het bedrijf is echter breder: “Beeldherkenning en slimme optische methodes vormen dé oplossing voor het vervangen en verbeteren van de huidige handmatige inspecties, waarbij de levensduur van materialen beter voorspeld kan worden. Zo kan onze techniek in de nabije toekomst goed toepasbaar gaan zijn voor de ontwikkeling van batterijen en zonnepanelen. Het proces bij corrosie, batterijen en zonnecellen is qua onderzoekmethodes zeer vergelijkbaar. Er zijn dus veel meer toepassingen waar wij naar kijken dan uitsluitend coatings.”

Een voorbeeld van het corrosieproces op een aluminium paneel rondom een blindklinknagel.
Het prototype van de Corrosion Imager waarmee corrosieprocessen in beeld gebracht worden.

Hobbels

De grootste hobbel die Denissen op dit moment trotseert is het gapende gat tussen wetenschap en industrie. “Technieken die we op de universiteit ontwikkelen en gebruiken voor onderzoek, sluiten vaak niet goed aan bij wat het bedrijfsleven vraagt. Veel toepassingen, met name voor coatings en corrosiewerende middelen, zijn daardoor niet direct in de markt te zetten. Dit geldt momenteel ook voor de Corrosion Imager. De industrie hanteert vaak andere standaarden, die innovatie vanuit de wetenschap bemoeilijken. Dit maakt het lastig om een goede markt voor een nieuw product te creëren.”

De af te leggen weg is dus langer dan gedacht. “We hebben de afgelopen periode een marktstudie gedaan waar deze hobbels goed zichtbaar werden. Voor de Corrosion Imager geldt dat we op onderzoeksgebied nu al veel wetenschappers kunnen helpen èn dat er goede toekomstperspectieven zijn om de methode verder door te ontwikkelen voor een bredere markt. Dat is de weg die nu is uitgezet.” Naast de eerdergenoemde ‘hulptroepen’ heeft de ondernemer veel steun ondervonden van het startup voucher programma van de Aerospace Innovation Hub en het accelerator programma van European Innovation and Technology Institute for Raw Materials (EIT-RM) voor coaching en financiële steun.

Eerste betalende klanten

Inmiddels zijn de eerste betalende klanten gevonden voor de eerste pilot van de Corrosion Imager: “Toen we onderzoekers in ons veld mailden over onze activiteiten stroomden de reacties binnen, waaronder een onderzoeksgroep in Engeland, gevormd door een universiteit en wetenschapsinstituut. Zij wilden graag meedoen aan de testfase en hebben het prototype aangeschaft in de wetenschap dat zij de primeur hebben deze nieuwe techniek te gaan toepassen en dat zij meegenomen worden in de verdere ontwikkelingen van de Corrosion Imager.”

Hoofddoel is om de techniek te delen. “Ik heb onderzoek gedaan en een mooi proefschrift en artikelen geschreven. Mijn wens is nu om met Correlimage een mooi en betaalbaar product neer te zetten waar ook anderen belang bij hebben.” Voor zijn eigen vakgebied hoopt de wetenschapper dat de Corrosion Imager de ontwikkeling van verschillende corrosieprocessen of batterijen zal versnellen. “Dat er minder onderzoek nodig is voor het eindresultaat, dankzij de beeldherkenning in de methode – die trouwens overal een grote vlucht neemt.”

Met zijn succes hoopt Denissen een inspiratie te zijn voor andere onderzoekers en jonge ondernemers: “Als je een goed idee hebt, is het zeker de moeite waard een start-up te beginnen. Het geeft zóveel waardevolle inzichten om een bedrijf op te richten! En er zijn zóveel faciliteiten om je idee te realiseren, ook als het om iets kleinschaligs gaat. Het ideaalbeeld lijkt altijd de start-up die snel uitgroeit tot een miljoenenbedrijf, zoals Swapfiets. Maar een probleem oplossen voor een specifieke doelgroep is minstens zo waardevol.”

Het ideaalbeeld lijkt altijd de start-up die snel uitgroeit tot een miljoenenbedrijf, zoals Swapfiets. Maar een probleem oplossen voor een specifieke doelgroep is minstens zo waardevol.

Paul Denissen, wetenschapper en ondernemer