In het ESP Lab (Electrical Sustainability Lab) wordt het Nederlandse elektriciteitsnet klaargestoomd voor de toekomst. Daarbij spelen drie onderzoekslijnen een belangrijke rol: Photovoltaics, Power Electronics en Digital Technologies. Binnen deze onderzoekslijnen wordt er over de gehele keten geïnnoveerd. Van opwekking, conversie, transport, distributie en opslag tot en met het gebruik van (groene) elektriciteit, en van innovatieve hardware tot en met slimme algoritmes. De minidocumentaire waarin Miro’s droom geschetst wordt, is onderdeel van een drieluik en vertegenwoordigt de onderzoekslijn Photovoltaics. In de andere twee documentaires maak je kennis met de wetenschappelijke ambities van Peter Palensky (Digital Technologies) en Lucia Beloqui Larumbe (Power Electronics).