In het ESP Lab (Electrical Sustainability Lab) wordt het Nederlandse elektriciteitsnet klaargestoomd voor de toekomst. Daarbij spelen drie onderzoekslijnen een belangrijke rol: Photovoltaics, Power Electronics en Digital Technologies. Binnen deze onderzoekslijnen wordt er over de gehele keten ge├»nnoveerd. Van opwekking, conversie, transport, distributie en opslag tot en met het gebruik van (groene) elektriciteit, en van innovatieve hardware tot en met slimme algoritmes. De minidocumentaire waarin Peter's droom geschetst wordt, is onderdeel van een drieluik en vertegenwoordigt de onderzoekslijn Digital Technologies. In de andere twee documentaires maak je kennis met de wetenschappelijke ambities van Lucia Beloqui Larumbe (Power Electronics) en Miro Zeman (Photovoltaics).