Nu met de feestmaand in het vooruitzicht is het weer een komen en gaan van containerschepen vol met cadeaus. Wat veel mensen niet weten, is dat de scheepvaart een van de grootste milieuvervuilers is. Met name de grote containerschepen die enorme hoeveelheden stookolie met giftige stoffen verbruiken zijn een probleem. Zij varen buiten territoriale wateren, waar nauwelijks milieuregels gelden. 80% van de uitstoot van broeikasgassen van de scheepvaart komt daar vandaan.  

Een doorn in het oog, vinden Astrid Sonneveld en Isabel Welten van het GoodShipping Program. Deze twee TU Delft alumni vonden in 2017 dat het tijd was om hier verandering in te brengen. Door de inzet van hernieuwbare brandstof willen zij de scheepvaart schoner en duurzamer maken. Daar valt veel winst te behalen want tegenwoordig wordt zo’n 90% van alle goederen per containerschip vervoerd. De consument is zich totaal niet bewust hoe vervuilend dit is.

Uitdaging

De containerscheepvaart is een moeilijke industrie. De marges liggen erg laag, en er is maar een klein aantal rederijen, die daardoor veel macht hebben. Dat maakt het moeilijk om voet aan de grond te krijgen voor verduurzaming van de sector. Daarom heeft GoodShipping, voortgekomen uit het bedrijf GoodFuels, gekozen om de verandering via een alternatieve route in te zetten, namelijk via de verladers. Astrid: “Deze opdrachtgevers, die hun producten laten vervoeren door de rederijen, kunnen wel eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid. De verladers hebben met GoodShipping weer een stukje controle terug, ze voelen zich nu ook minder een speelbal van de machtige rederijen”. Door het probleem op macroniveau te bekijken kunnen dus wel stappen gezet worden. “Deze manier van werken is echt iets wat we hebben geleerd tijdens onze studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft,” aldus Astrid.

Onderscheidend

In de praktijk zijn het vooral de koplopers onder de rederijen of juist de bedrijven die het moeilijk hebben vanwege de hevige concurrentie, die open staan voor het gebruik van biobrandstof. “Zij zien het als een manier om zich te onderscheiden van de rest. Natuurlijk helpt het ook dat een groeiende groep verladers nu eisen stelt, want het gebruik van hernieuwbare brandstof is niet verplicht,” legt Astrid uit. Idealiter heeft GoodShipping binnen een aantal jaren een certificeringsmiddel ontwikkeld, die de standaard wordt voor de sector, vooral om transparantie te bevorderen.

Succesvol

GoodShipping heeft goed aan de weg getimmerd. Het begon klein met het Nederlandse bedrijf Tony’s Chocolonely als eerste klant, die zich niet alleen hard maakt voor de productie van slaafvrije chocolade, maar ook duurzame chocolade. Daarna volgde internationaal bedrijf DHL en heeft het initiatief GoodShipping meerdere awards gewonnen, waaronder de Accenture Innovation Award en de TEDx Award. Begin 2019 is IKEA klant geworden. Sindsdien zijn er meerdere biobrandstofleveringen aan CMA CGM, een van de grootste containerrederijen, plaatsgevonden om de zeevracht van IKEA te verduurzamen.

Over Astrid en Isabel

Astrid studeerde Technische Bestuurskunde en deed de master SEPAM (nu CoSEM) en rondde haar opleiding cum laude af in 2015. Na haar afstuderen ging ze meteen aan de slag bij het bedrijf GoodFuels, een wereldwijde pionier in duurzame brandstoffen voor zee- en landtransport. Vanuit dit bedrijf startte ze samen met Isabel GoodShipping op.

Ook Isabel studeerde Technische Bestuurskunde. Zij rondde de master SEPAM (nu CoSEM) af in 2014. Haar afstudeerstage deed ze bij Procter & Gamble, een multinational die consumentenproducten maakt. Hier werkte ze drie jaar aan vermindering van de CO2 uitstoot in de transportketen, voordat ze bij GoodShipping aan het werk ging.

Een doorn in het oog, vinden Astrid Sonneveld en Isabel Welten van het GoodShipping Program. Deze twee TU Delft alumni vonden in 2017 dat het tijd was om hier verandering in te brengen. Door de inzet van hernieuwbare brandstof willen zij de scheepvaart schoner en duurzamer maken. Daar valt veel winst te behalen want tegenwoordig wordt zo’n 90% van alle goederen per containerschip vervoerd. De consument is zich totaal niet bewust hoe vervuilend dit is.

Uitdaging

De containerscheepvaart is een moeilijke industrie. De marges liggen erg laag, en er is maar een klein aantal rederijen, die daardoor veel macht hebben. Dat maakt het moeilijk om voet aan de grond te krijgen voor verduurzaming van de sector. Daarom heeft GoodShipping, voortgekomen uit het bedrijf GoodFuels, gekozen om de verandering via een alternatieve route in te zetten, namelijk via de verladers. Astrid: “Deze opdrachtgevers, die hun producten laten vervoeren door de rederijen, kunnen wel eisen stellen ten aanzien van duurzaamheid. De verladers hebben met GoodShipping weer een stukje controle terug, ze voelen zich nu ook minder een speelbal van de machtige rederijen”. Door het probleem op macroniveau te bekijken kunnen dus wel stappen gezet worden. “Deze manier van werken is echt iets wat we hebben geleerd tijdens onze studie Technische Bestuurskunde aan de TU Delft,” aldus Astrid.

Onderscheidend

In de praktijk zijn het vooral de koplopers onder de rederijen of juist de bedrijven die het moeilijk hebben vanwege de hevige concurrentie, die open staan voor het gebruik van biobrandstof. “Zij zien het als een manier om zich te onderscheiden van de rest. Natuurlijk helpt het ook dat een groeiende groep verladers nu eisen stelt, want het gebruik van hernieuwbare brandstof is niet verplicht,” legt Astrid uit. Idealiter heeft GoodShipping binnen een aantal jaren een certificeringsmiddel ontwikkeld, die de standaard wordt voor de sector, vooral om transparantie te bevorderen.

Succesvol

GoodShipping heeft goed aan de weg getimmerd. Het begon klein met het Nederlandse bedrijf Tony’s Chocolonely als eerste klant, die zich niet alleen hard maakt voor de productie van slaafvrije chocolade, maar ook duurzame chocolade. Daarna volgde internationaal bedrijf DHL en heeft het initiatief GoodShipping meerdere awards gewonnen, waaronder de Accenture Innovation Award en de TEDx Award. Begin 2019 is IKEA klant geworden. Sindsdien zijn er meerdere biobrandstofleveringen aan CMA CGM, een van de grootste containerrederijen, plaatsgevonden om de zeevracht van IKEA te verduurzamen.

Over Astrid en Isabel

Astrid studeerde Technische Bestuurskunde en deed de master SEPAM (nu CoSEM) en rondde haar opleiding cum laude af in 2015. Na haar afstuderen ging ze meteen aan de slag bij het bedrijf GoodFuels, een wereldwijde pionier in duurzame brandstoffen voor zee- en landtransport. Vanuit dit bedrijf startte ze samen met Isabel GoodShipping op.

Ook Isabel studeerde Technische Bestuurskunde. Zij rondde de master SEPAM (nu CoSEM) af in 2014. Haar afstudeerstage deed ze bij Procter & Gamble, een multinational die consumentenproducten maakt. Hier werkte ze drie jaar aan vermindering van de CO2 uitstoot in de transportketen, voordat ze bij GoodShipping aan het werk ging.