Wegwerpkleding gemaakt in lagelonenlanden is een allesbehalve duurzaam product. Toch overheerst deze fast fashion het winkelstraatbeeld. Jin-Ah Duijghuisen wil deze consumptiecultuur door middel van ruimtelijk ontwerp ten goede beïnvloeden. Ze legde de textielproductieketen onder het vergrootglas. Voor haar masterscriptie onderzocht ze hoe textielproductie in de provincie Noord-Brabant zich verhoudt tot inrichting en gebruik van het landschap. Met haar afstudeerproject werd Jin-Ah verkozen tot een van de vier winnaars van de Circularity in the Built Environment Graduation Award 2021-2022.

“Ik kwam erachter dat in Nederland circulaire oplossingen vooral aan het eind van de productieketen worden nagestreefd, gericht op recyclen.” Een pleister op de wond, zegt ze. “Eigenlijk zou je de hele keten naar Nederland moeten verplaatsen. Ik heb een aanzet willen geven in de vorm van ruimtelijke configuraties die het eenvoudiger maken om op eigen bodem grondstoffen te winnen en regionaal te verwerken.” 

Oude praktijken

Als stagiair kreeg Jin-Ah Duijghuisen een voorproefje van onderzoek naar en ontwerp van ruimtelijke verhoudingen tussen landbouw en stedelijk gebied. “Dat smaakte naar meer.” Voor haar masterscriptie onderzocht ze hoe textielproductie in de provincie Noord-Brabant zich verhoudt tot inrichting en gebruik van het landschap.

De wol van schapen die de hei begrazen werd vroeger gebruikt om textiel te produceren. In ‘wolstad‘ Tilburg, vertelt Jin-Ah, bevond zich tot in de tweede helft van de twintigste eeuw een bloeiende textielindustrie. “De uniformen van het Nederlandse leger kwamen er vandaan.” Het bewerken, weven en verven van de wol gebeurde allemaal ter plekke. “In feite voldeed het proces in hoge mate aan circulaire principes van nu.” Kunnen oude praktijken nieuwe inspireren? “Ik heb uitgezocht hoe een landschap van zandgronden via een logische vorm van landgebruik een materiaalstroom voortbrengt. Dat landgebruik en die materiaalstroom gaan gepaard met een bepaald ruimtebeslag en bepaalde vormen van ruimtegebruik. Uit deze analyse kon ik ontwerpregels afleiden voor ruimtelijke functies in een eigentijdse versie van zo’n textielproductieketen: van schapenboerderij tot kledingatelier en van distributiepunt tot consument.”

Textiellandschap

Al studerend en schetsend kwam Jin-Ah tot een structuurplan waarin, op strategisch niveau, ruimtelijke interventies worden voorgesteld die de transitie naar een Noord-Brabants zelfvoorzienend textiellandschap mogelijk maken. Daarnaast ontwikkelde ze een praktisch instrument: een set kaarten met diverse samenhangende ruimtelijke patronen. “Aan de hand van deze kaarten kunnen schapenboeren, kledingontwerpers, detailhandelaren en provinciaal ambtenaren mogelijke interventies onbevangen bespreken.” Door het terugbrengen van een kleinschalige wolindustrie gaan duurzame textielhandel, extensieve landbouw en natuurherstel goed samen, luidt de conclusie. “Ik laat zien hoe slow fashion tot stand kan komen.”

Inmiddels heeft Jin-Ah een mooie baan als ontwerper bij het bureau voor architectuur en stedenbouw waar ze stage liep. Ze maakt deel uit van een strategieteam. 

Welke wegen grondstoffen en goederen afleggen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, fascineert me. Er valt nog zoveel te winnen op het gebied van de kringloopeconomie. Door op de schaal van regionale landschappen verbanden bloot te leggen, bied ik anderen inzichten en ruggensteun.

Meer informatie

De volledige afstudeerscriptie is beschikbaar via onderstaande link:

Jin-Ah Duijghuisen werd begeleid door Alexander Wandl en Birgit Hausleitner.

Circularity in the Built Environment Graduation Award

Jin-Ah Duijghuisen is een van de vier winnaars van de Circularity in the Built Environment Graduation Award 2021-2022. Met haar afstudeerproject werd zij verkozen tot winnaar in de categorie 'Cities & Regions'. 

De Circularity in the Built Environment Graduation Award is een jaarlijkse prijsvraag voor studenten van de Faculteit Bouwkunde die zijn afgestudeerd op een onderwerp dat raakt aan circulariteit in de gebouwde omgeving. De prijsvraag wordt toegekend door de Circular Built Environment Hub met als doel het stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van circulariteit in de gebouwde omgeving

De prijsvraag kent vier categorieën: Materials & Components, Buildings & Neighbourhoods, Cities & Regions en Cross-scale.

Lees ook de verhalen van de andere drie winnaars

Jin-Ah Duijghuisen

Winnaar Circularity in the Built Environment Graduation Award 2021-2022 in de categorie 'Cities & Regions'.