Herinschrijven

Eind mei/begin juni wordt er een e-mail verzonden met betrekking tot de herinschrijving en de betaling. Controleer regelmatig je TU e-mailadres en je Studielink e-mailadres.

De herinschrijving regel je eenvoudig via Studielink.

Je vindt hier meer informatie over de betaling.

Studielink

Via Studielink word je door de herinschrijving geleid. Via je account van Studielink kun je de stand van zaken van je inschrijving volgen. Bij herinschrijving word je ingeschreven in de opleiding waarvoor je het afgelopen studiejaar ingeschreven bent geweest. In Studielink moet je dan kiezen voor de optie “mogelijke herinschrijvingen”. Wanneer je over wilt stappen naar een andere opleiding of een inschrijving bij een tweede opleiding (bijvoorbeeld Masteropleiding) wilt openen, kies dan in Studielink voor de optie "een nieuw inschrijfverzoek".

Herinschrijven niet mogelijk?

Je kunt geen verzoek tot herinschrijving doen als je niet bent ingeschreven. In dat geval dien je een nieuw inschrijfverzoek in. 
Is de "herinschrijvingsknop" in Studielink niet zichtbaar, dien dan ook een nieuw inschrijfverzoek in.

DigiD

Studielink maakt gebruik van inloggen via DigiD. Vraag je DigiD aan via digid.nl. Houd er rekening mee dat het aanvragen van DigiD 5 werkdagen duurt.

Collegegeld

Vergeet niet naast je inschrijfverzoek ook je collegegeldbetaling op tijd te regelen. Hiervoor dien je de digitale machtiging in Studielink te bevestigen. Indien je ouders of een derde partij het collegegeld voldoen via de machtiging, dienen zijzelf de digitale machtiging te bevestigen via DigiD. Neem bij twijfel contact op met het Contact Centre.

Als de inschrijving voltooid is, kun je het digitaal Bewijs van Inschrijving (D-BvI) downloaden vanuit Osiris student.

Om problemen met het afronden van je herinschrijving te voorkomen, willen we je nadrukkelijk verzoeken de herinschrijving en de betalingsverplichting vóór 31 augustus te voldoen of vóór 31 januari als je start in februari.

Let op! Inschrijven met terugwerkende kracht over de maandgrens heen is niet mogelijk.