Herinschrijven

Ben je al ingeschreven bij de TU Delft? Dan regel je de herinschrijving eenvoudig via Studielink.
Je vindt hier meer informatie over de betaling.

Studielink

Via Studielink word je door de herinschrijving geleid. Via je account van Studielink kun je de stand van zaken van je inschrijving volgen. Bij herinschrijving word je normaal gesproken ingeschreven in de opleiding waarvoor je het afgelopen studiejaar ingeschreven bent geweest. In Studielink moet je dan kiezen voor de optie “mogelijke her-inschrijvingen”. Wanneer je over wilt stappen naar een andere opleiding of een inschrijving bij een tweede opleiding (bijvoorbeeld Masteropleiding) wilt openen, kies dan in Studielink voor de optie “een nieuw inschrijfverzoek”.

Herinschrijven niet mogelijk?

Indien jouw inschrijving niet aansluitend is (je bent uitgeschreven geweest) dien je een nieuw inschrijfverzoek in.
Is in andere gevallen de "herinschrijvingsknop" in Studielink niet zichtbaar, dien dan ook een nieuw inschrijfverzoek in.

DigiD

Studielink maakt gebruik van inloggen via DigiD. Vraag je DigiD aan via digid.nl. Houd er rekening mee dat het aanvragen van DigiD 5 werkdagen duurt.

Collegegeld

Vergeet niet naast je inschrijfverzoek ook je collegegeldbetaling op tijd te regelen. Hiervoor dien je de digitale machtiging in Studielink te bevestigen (let op, dit dien je twee keer te bevestigen). Indien je ouders of een derde partij het collegegeld voldoen via de machtiging, dienen zijzelf de digitale machtiging te bevestigen via DigiD. Neem bij twijfel contact op met de CSa via ons webformulier.

Als de inschrijving voltooid is stuurt de TU Delft een Bewijs van Inschrijving toe.

Om problemen met het afronden van je herinschrijving te voorkomen, willen we je nadrukkelijk verzoeken de herinschrijving en de betalingsverplichting vóór 31 augustus te voldoen.

Let op! Inschrijven met terugwerkende kracht is wettelijk niet toegestaan.