Inschrijven als extraneus

Wanneer je als extraneus wilt inschrijven, heb je uitsluitend het recht om tentamens en examens af te leggen in de opleiding waarvoor de inschrijving geldt.

Als extraneus ben je niet gerechtigd om colleges bij te wonen, vakoefeningen te doen, begeleiding te ontvangen, actief of passief kiesrecht uit te oefenen, gebruik te maken van de studentenvoorzieningen. Ook heb je geen recht op studiefinanciering. Je betaalt een vergoeding, geen collegegeld. Er vindt geen restitutie plaats van het betaalde examengeld.

Het is onmogelijk een gehele studie als extraneus te volgen, omdat meestal voor de toelating tot tentamens het gevolgd hebben van praktische oefeningen door de faculteit verplicht gesteld is. De wijze waarop door faculteiten invulling wordt gegeven aan de rechten van een extraneus, verschilt enigszins, bijvoorbeeld bij stages. Informeer jezelf daarom goed over de opstelling van de faculteit in deze.

Voor de van toepassing zijnde tarieven verwijzen we naar de regeling inschrijving en collegegeld.

Verklaring

Voor de inschrijving als extraneus dien je, naast je aan te melden via Studielink, een verklaring in te leveren dat je niet van de onderwijsvoorzieningen gebruik zult maken en dat je kennis genomen hebt van het gestelde in artikel 15.2 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Deze verklaring kan je downloaden of opvragen bij de balie van het Contact Centre. De verklaring dien je ingevuld en ondertekend op te sturen naar Student Administration, team Enrolment & Finance, postbus 5, 2600 AA Delft.