Regeling Profileringsfonds: Besturen & commissies

Wanneer je studievertraging oploopt door voorziene omstandigheden, zoals deelnemen aan een bestuur of commissie van je studie-, studenten- of sportvereniging,  dreamteam, of medezeggenschapsorgaan, kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. De procedure voor het aanvragen van financiële ondersteuning in deze gevallen bestaat uit vier stappen. Gedetailleerde informatie over de procedure is te vinden in regeling profileringsfonds TU Delft.

  1. Aanvraag erkenning van de vereniging of organisatie door vereniging/organisatie
  2. Aanvraag financiële ondersteuning door vereniging/organisatie
  3. Individuele aanvraag financiële ondersteuning
  4. Uitbetaling

Aanvraag erkenning van de vereniging of organisatie door vereniging/organisatie

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds dienen verenigingen en organisaties te worden erkend door het College van Bestuur. Deze erkenning heeft een geldigheid van 3 jaar voor verenigingen en organisaties en een geldigheid van 1 jaar voor studentenprojecten. Aanvraag voor deze erkenning geschiedt per januari vóór deze cyclus.

Uiterlijk 1 januari

Verenigingen en organisaties (m.u.v. medezeggenschapsorganen) dienen aanvraag in voor erkenning bij CvB

Uiterlijk 1 maart

CvB beslist of vereniging of organisatie wordt erkent en in welke box deze wordt ingedeeld:

  • Box 1: Medezeggenschapsorganen
  • Box 2: Studieverenigingen
  • Box 3: Gezelligheidsverenigingen
  • Box 4: Sport- en cultuurverenigingen
  • Box 5: Studentenprojecten onderwijs en onderzoek
  • Box 6: Belangen en projecten/activiteiten overig

 

 

 

Aanvraag financiële ondersteuning door vereniging/organisatie

Uiterlijk 1 januari

Vereniging/Organisatie doet aanvraag voor financiële ondersteuning bij het CvB (m.u.v. medezeggenschapsorganen)

Uiterlijk 1 April

Het CvB stelt de hoogte van bestuursmaanden (€240-€290) en commissiemaanden (€95-€145) vast en bepaalt de verdeling over erkende studieverenigingen

Uiterlijk 1 Mei

CvB maakt de hoogte en verdeling van financiële ondersteuning bekend

Individuele aanvraag financiële ondersteuning

Stap 1:
Studieadviseur

Stap 2:
Aanvraagformulier

Zodra je weet dat je gaat deelnemen aan een bestuurlijke activiteit van langer dan 10 maanden die invloed heeft op de loop van je studie meld je dit aan de studieadviseur van jouw opleiding/faculteit.
Is de termijn van je bestuurlijke activiteit korter dan 10 maanden? Dan ben je niet verplicht naar je studieadviseur te gaan, het wordt wel aangeraden.                                                                                                                                                                                     

Jouw vereniging geeft een verdeling van de gereserveerde maanden door voor 1 oktober of 1 april. Indien er voor jou bestuursmaanden gereserveerd zijn, kun je vanaf 1 juli een individuele aanvraag indienen via dit formulier. Doe dit voor onderstaande data aansluitend aan de activiteit. Dien de aanvraag op tijd in om aftrek van financiële ondersteuning te voorkomen. Voor commissiemaanden hoeft geen aparte aanvraag te worden gedaan; het besluit volgt automatisch in het studiejaar nadat de activiteit heeft plaats gevonden.

1 Oktober

Aanvang bestuurlijke activiteit tussen 1 september-31 maart 

1 April

Aanvang bestuurlijke activiteit tussen 1 april-31 augustus

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds dien je het minimum aantal studiepunten te hebben behaald op de peildatum weergeven in onderstaande tabel. Alleen in Osiris toegekende studiepunten tellen mee, deelresultaten tellen niet mee.

Aanvang bestuurlijke activiteit periode 1 september t/m 31 maart met peildatum 1 september

Aanvang bestuurlijke activiteit periode 1 april t/m 31 augustus met peildatum 1 april

2e studiejaar bachelor

60 EC

80 EC

3e studiejaar bachelor

90 EC

110 EC

4e studiejaar bachelor

135 EC

155 EC

5e studiejaar

Bacheloropleiding afgerond

Bacheloropleiding afgerond

 

Gedurende je gehele inschrijving voor een opleiding aan de TU Delft kom je in aanmerking voor maximaal 12 maanden financiële ondersteuning. Wanneer je deelneemt aan een bestuurlijke activiteit kun je tot maximaal 10 maanden financiële ondersteuning krijgen, in geval van een fulltime bestuurlijke activiteit tot maximaal 12 maanden. Doe je een bestuurlijke activiteit in je tweede studie jaar, dan kun je in aanmerking komen voor maximaal 4 maanden. Als je 10 of meer bestuursmaanden ontvangt voor 1 bestuurlijke activiteit, kan je aanvullend in aanmerking komen voor maximaal 6 commissiemaanden.

Uitbetaling

De uitbetaling van je financiële ondersteuning uit het profileringsfonds vindt plaats na afloop van het collegejaar waarin je bestuurlijke activiteiten hebt verricht. Afhankelijk van de financiële ondersteuning waar je recht op hebt, word je maandelijks (bestuursmaanden) of eenmalig (commissiemaanden) uitbetaald. Let op, zorg ervoor dat je ten tijde van de uitbetaling ingeschreven bent bij de TU Delft. Wanneer je je uitschrijft bij de universiteit vervalt je recht op het (resterende) bedrag.