Regeling Profileringsfonds

Wijziging Regeling Profileringsfonds per 23 mei 2023

Uitbetaling bestuurs- en commissiemaanden
De bestuursmaanden werden tot nu toe na de bestuursperiode uitbetaald. Vanaf studiejaar 2023-2024 zal dat in twee termijnen plaatsvinden tijdens de bestuursperiode: een voorschot in februari en uitbetaling in augustus. Uitbetaling van commissiemaanden en de bestuursmaand van de opleidingscommissies en facultaire studentenraden zal plaatsvinden in augustus in plaats van september.
Deze wijziging bewerkstelligt dat studenten zich voor uitbetaling niet opnieuw hoeven in te schrijven voor het volgende collegejaar.

Voor collegejaar 2022-2023 geldt eenmalig dat alle bestuurs- en/of commissiemaanden worden uitbetaald in augustus 2023.

 

Met ingang van september 2023 wordt de basisbeurs weer ingevoerd.

Wat betekent de terugkeer van de basisbeurs
Voor de volledigheid zetten we hier een aantal zaken op een rij:

  • Nederlandse studenten en overige EER-studenten met recht op studiefinanciering die vertraging oplopen/opgelopen hebben wegens ziekte, kunnen alleen voor financiĆ«le ondersteuning uit het Profileringsfonds in aanmerking komen, wanneer zij meer dan 12 maanden vertraging hebben opgelopen. Zij komen mogelijk eerst in aanmerking voor verlenging prestatiebeurs (zie artikel 5 van de Regeling).
  • Non-EER studenten en EER studenten zonder recht op studiefinanciering die vertraging oplopen/opgelopen hebben wegens ziekte, kunnen voor financiĆ«le ondersteuning uit het Profileringsfonds in aanmerking komen, ook wanneer de vertraging minder dan 12 maanden bedraagt.
  • Studenten die door een andere omstandigheid vertraging hebben opgelopen, komen niet in aanmerking voor een verlenging prestatiebeurs. Zij kunnen direct een aanvraag doen voor financiĆ«le ondersteuning  uit het Profileringsfonds. 
  • De vertraging moet zijn opgelopen binnen de periode van de prestatiebeurs (Nederlandse studenten en overige EER-studenten met recht op studiefinanciering) dan wel binnen de nominale studieduur (non-EER studenten en EER studenten zonder recht op studiefinanciering).
  • Het is wenselijk om ruim vĆ³Ć³r het einde van genoemde perioden een aanvraag in te dienen om te voorkomen dat de aanvraag te laat wordt ingediend en mogelijk aftrek plaatsvindt van de financiĆ«le ondersteuning.

Digitaal aanleveren aanvraagformulier

Voor voorziene omstandigheden is het niet meer nodig een individuele aanvraag voor financiƫle ondersteuning in te dienen.

Voor onvoorziene omstandigheden is het aan te bevelen om de aanvraag voor financiƫle ondersteuning in 1 PDF-bestand digitaal aan te leveren via contactcentre-esa@tudelft.nl.
Vergeet niet je studentnummer te vermelden in de onderwerpregel.

 

Studieadviseur

Indien je in aanmerking wilt komen voor ondersteuning conform de Regeling Profileringsfonds TU Delft 2021 neem je zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiĆ«le ondersteuning en de te volgen procedures.

Verdere informatie
In het Studentenstatuut staat nadere toelichting over de regeling profileringsfonds.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend