Regeling Profileringsfonds

Profileringsfonds (vanaf 2021)

Maatregel in het kader van Covid-19 (Corona virus)

In verband met het Covid-19  (Corona virus) dient de aanvraag voor financiĆ«le ondersteuning voorlopig digitaal in 1 PDF-bestand aangeleverd te worden via contactcentre-esa@tudelft.nl. We kunnen dan het proces voortzetten.
Vergeet niet je studentnummer te vermelden in de onderwerpregel.

 

Studieadviseur

Indien je in aanmerking wilt komen voor ondersteuning conform de Regeling Profileringsfonds TU Delft 2021 neem je zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van je opleiding/faculteit. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiĆ«le ondersteuning en de te volgen procedures.

Verdere informatie
In het Studentenstatuut staat nadere toelichting over de regeling profileringsfonds