Regeling Profileringsfonds: Besturen & commissies

Wanneer je studievertraging oploopt door voorziene omstandigheden, zoals deelnemen aan een bestuur of commissie van je studie-, studenten- of sportvereniging, dreamteam, of medezeggenschapsorgaan (Studentenraad, Facultaire studentenraad of Opleidingscommissie), kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. De procedure voor het aanvragen van financiële ondersteuning bestaat uit onderstaande stappen. Gedetailleerde informatie over de procedure is te vinden in Regeling Profileringsfonds TU Delft 2021.

Wil je in aanmerking komen voor Profileringsfonds?

Individuele aanvraag door de student voor financiële ondersteuning

Stap 1:
Neem contact op met de studieadviseur

Stap 2:
Aanvraagformulier door de student zelf in te dienen

 

Zodra je weet dat je gaat deelnemen aan een bestuurlijke activiteit van langer dan 9 maanden die invloed heeft op de loop van je studie raden we je aan contact op te nemen met de studieadviseur van jouw opleiding/faculteit.                                                                                                                                                       

Jouw vereniging geeft de verdeling van de gereserveerde maanden door aan de Student Administration, zodat deze een aanvraag van jou kan verwachten. Indien er voor jou bestuursmaanden gereserveerd zijn, kun je vanaf 1 juli een individuele aanvraag indienen via dit formulier. Doe je dit vóór 31 augustus én voldoe je aan alle eisen, dan volgt in september uitbetaling. Doe je dit vóór eind september, dan volgt in oktober uitbetaling, indien je voldoet aan alle eisen. Voor commissiemaanden hoeft geen aanvraag te worden gedaan; het besluit volgt automatisch in het studiejaar volgend op het jaar waarin de activiteit heeft plaatsgevonden.

/* */