Regeling Profileringsfonds: Besturen & commissies

Wanneer je studievertraging oploopt door voorziene omstandigheden, zoals deelnemen aan een bestuur of commissie van je studie-, studenten- of sportvereniging, dreamteam, of medezeggenschapsorgaan (Studentenraad, Facultaire studentenraad of Opleidingscommissie), kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds. De procedure voor het aanvragen van financiële ondersteuning bestaat uit onderstaande stappen. Gedetailleerde informatie over de procedure is te vinden in Regeling profileringsfonds TU Delft.

 • Aanvraag door de vereniging of organisatie voor erkenning van maanden ten behoeve van het nieuwe bestuursjaar
 • Individuele aanvraag door de student voor financiële ondersteuning
 • Uitbetaling

Aanvraag door vereniging/organisatie voor erkenning van maanden ten behoeve van het nieuwe bestuursjaar

Een student komt in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds als de vereniging of organisatie is erkend door het College van Bestuur. Deze erkenning heeft een geldigheid van 3 jaar voor verenigingen en organisaties en een geldigheid van 1 jaar voor studentenprojecten (box 5). Deze erkenning dient vóór januari voorafgaand aan de 3-jarige cyclus aangevraagd te worden.

Aanvraag financiële ondersteuning door vereniging/organisatie

Uiterlijk 1 Januari

De vereniging/organisatie doet aanvraag voor erkenning van maanden bij het CvB (m.u.v. medezeggenschapsorganen). De verenigingen/organisaties zijn opgedeeld in de volgende boxen:
Box 1: medezeggenschap

Box 2: studieverenigingen

Box 3: gezelligheidsverenigingen

Box 4: sport en cultuurverenigingen

Box 5: studentenprojecten onderwijs en onderzoek

Box 6: belangen en projecten/activiteiten overig

Uiterlijk 1 April

Het CvB stelt de hoogte van bestuursmaanden (€240-€290) en commissiemaanden (€95-€145) vast en bepaalt de verdeling over erkende studieverenigingen

Uiterlijk 1 Mei ESA maakt de hoogte en verdeling van financiële ondersteuning bekend

 

Individuele aanvraag financiële ondersteuning bestemd voor studenten

 

Stap 1:
Studieadviseur

 

Stap 2: Aanvraagformulier door de student zelf in te dienen

 

Zodra je weet dat je gaat deelnemen aan een bestuurlijke activiteit van langer dan 9 maanden die invloed heeft op de loop van je studie meld je dit aan de studieadviseur van jouw opleiding/faculteit.
Is de termijn van je bestuurlijke activiteit korter dan 9 maanden? Dan ben je niet verplicht naar je studieadviseur te gaan, het wordt wel aangeraden.

                                                                                                                                                                                   

Jouw vereniging geeft de verdeling van de gereserveerde maanden door aan de Student Administration, zodat deze een aanvraag van jou te kan verwachten. Indien er voor jou bestuursmaanden gereserveerd zijn, kun je vanaf 1 juli een individuele aanvraag indienen via dit formulier. Doe dit vóór onderstaande data. Dien de aanvraag op tijd (bij voorkeur vóór 1 september) in om aftrek van financiële ondersteuning te voorkomen. Voor commissiemaanden hoeft geen aanvraag te worden gedaan; het besluit volgt automatisch in het studiejaar volgend op het jaar waarin nadat de activiteit heeft plaats gevonden.

Vóór 1 Oktober

Indien je bent gestart met de bestuurlijke activiteit tussen 1 september-31 maart.

Vóór 1 April

Indien je bent gestart met de bestuurlijke activiteit tussen 1 april-31 augustus.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor het Profileringsfonds?

Wil je in aanmerking komen? Check onderstaande eisen:

 1. Gedurende je gehele inschrijving voor een opleiding aan de TU Delft kom je in aanmerking voor maximaal 12 maanden financiële ondersteuning.
 2. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning dien je tijdens de bestuurlijke activiteit ingeschreven te staan als voltijds student.
 3. Als schakelstudent kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning (een schakelstudent betaalt geen wettelijk collegegeld en voldoet hiermee niet aan artikel 7.51c).
 4. De studievertraging kan worden erkend als de activiteit binnen de periode van prestatiebeurs (voor EU-studenten) of binnen de nominale studieduur (voor niet-EU-studenten) is verricht.
 5. In het eerste jaar kun je niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.
 6. Doe je een bestuurlijke activiteit in je tweede studie jaar, dan kun je in aanmerking komen voor maximaal 4 maanden financiële ondersteuning.
 7. Wanneer je deelneemt aan een parttime bestuurlijke activiteit kun je tot maximaal 10 maanden financiële ondersteuning krijgen. In het geval je een fulltime bestuurlijke activiteit doet, kun je maximaal 12 maanden krijgen.
 8. Als je 10, 11 of 12 bestuursmaanden ontvangt voor 1 bestuurlijke activiteit, dan kun je aanvullend in aanmerking komen voor maximaal 6 commissiemaanden.

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds word je sterk aangeraden goed na te denken over het doen van een bestuurlijke activiteit. Je wilt immers niet te veel vertraging oplopen. Onderstaand tabel kun je aanhouden als leidraad voor je studievoortgang. Vanwege een rechterlijke uitspraak is de voortgangseis vanaf 2020-2021 geen harde eis meer. Aan de verenigingen is gevraagd onderstaande wel als richtlijn te hanteren bij de werving van bestuursleden.

 

Aanvang bestuurlijke activiteit periode 1 september t/m 31 maart met peildatum 1 september

Aanvang bestuurlijke activiteit periode 1 april t/m 31 augustus met peildatum 1 april

2e studiejaar bachelor

60 EC

80 EC

3e studiejaar bachelor

90 EC

110 EC

4e studiejaar bachelor

135 EC

155 EC

5e studiejaar

bachelor

Bacheloropleiding afgerond

Bacheloropleiding afgerond

 

Uitbetaling

De uitbetaling van je financiële ondersteuning uit het profileringsfonds vindt plaats na afloop van het collegejaar waarin je bestuurlijke activiteiten hebt verricht. Afhankelijk van de financiële ondersteuning waar je recht op hebt, word je maandelijks (bestuursmaanden) of eenmalig (commissiemaanden) uitbetaald. Let op, zorg ervoor dat je ten tijde van de uitbetaling ingeschreven bent bij de TU Delft. Wanneer je je uitschrijft bij de universiteit heb je geen recht op uitbetaling van het (resterende) bedrag.