Regeling Profileringsfonds: Overmachtssituaties

Wanneer kom je in aanmerking voor het Profileringsfonds?

Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds als je studievertraging oploopt ten gevolge van een situatie die je niet zelf in de hand hebt. Een overmachtssituatie dus. Het Profileringsfonds erkent de volgende situaties:

 • Ziekte of zwangerschap
 • Bijzondere familieomstandigheden
 • Lichamelijke, zintuigelijke of andere functiebeperkingen
  De TU Delft biedt je verschillende voorzieningen wanneer je studeert met een functiebeperking. Informatie over deze voorzieningen kun je het beste krijgen bij de studieadviseur van jouw opleiding/faculteit. Tevens kun je contact opnemen met Career & Counselling Services voor studeren met een handicap.
 • Onvoldoende studeerbare opleiding
  De opleiding is zo ingericht dat het tot studievertraging leidt. Bijvoorbeeld doordat vakken niet meer gevolgd en/of afgesloten kunnen worden of wanneer tentamens niet goed op elkaar aansluiten.

Wanneer een overmachtssituatie naar verwachting een duur heeft van zes maanden of langer, wordt aangeraden om in samenwerking met een studieadviseur aandacht te besteden aan de mogelijkheid om je inschrijving (tijdelijk) te beëindigen.

Waar kom je voor in aanmerking?

Wanneer een overmachtssituatie de oorzaak is van jouw studievertraging, kun je in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds tot maximaal 12 maanden. Ten tijde van de uitbetaling van deze ondersteuning dien je wel ingeschreven te staan bij de TU Delft.

Hoe vraag je financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds aan?

Stap 1:
Studieadviseur

Stap 2:
Aanvraag

Wanneer je te maken hebt met een overmachtssituatie die tot studievertraging leidt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur van jouw opleiding/faculteit.
Neem uiterlijk binnen drie maanden nadat de overmachtssituatie zich heeft voortgedaan contact op met de studieadviseur. Meld je je overmachtssituatie namelijk later, dan wordt jouw financiële ondersteuning verminderd.

Voor de erkenning van je overmachtssituatie moet je diverse documenten opsturen naar het Contact Centre. Zie voor het volledige overzicht het Aanvraagformulier Profileringsfonds

 • Verklaring van je studieadviseur
  Uit deze verklaring moet blijken dat je studieverloop, mogelijke beëindiging van je inschrijving en de omvang van je studievertraging besproken zijn.
 • Indien nodig, verklaring van een studentenarts of studentenpsycholoog
 • Indien nodig, medisch DUO-formulier (zie de website