Regeling Profileringsfonds: Overmachtssituaties

Wanneer kom je in aanmerking voor het Profileringsfonds?

Je komt in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds als je studievertraging oploopt binnen de periode van prestatiebeurs (EU-studenten) of binnen de nominale studieduur (niet-EU-studenten) ten gevolge van een situatie die je niet zelf in de hand hebt, een overmachtssituatie ofwel een onvoorziene omstandigheid. Het profileringsfonds erkent de volgende situaties:

 • Zwangerschap en bevalling.
 • Ziekte, alsmede handicap of chronische ziekte.
  Bij medische of psychische omstandigheden biedt de TU Delft je verschillende voorzieningen wanneer je studeert met een functiebeperking. Informatie over deze voorzieningen kun je het beste krijgen bij de studieadviseur van jouw opleiding/faculteit. Tevens kun je contact opnemen met Career & Counselling Services voor studeren met een handicap.
 • Bijzondere familieomstandigheden.
 • Onvoldoende studeerbare opleiding
  De opleiding is zo ingericht dat het tot studievertraging leidt. Bijvoorbeeld doordat vakken niet meer gevolgd en/of afgesloten kunnen worden of wanneer tentamens niet goed op elkaar aansluiten.
 • Overige, waaronder Topsport.

Wanneer een overmachtssituatie naar verwachting een duur heeft van zes maanden of langer, wordt aangeraden om in samenwerking met een studieadviseur aandacht te besteden aan de mogelijkheid om je inschrijving (tijdelijk) te beëindigen.

Zie voor meer informatie de Regeling Profileringsfonds TU Delft.

Hoe vraag je financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds aan?

Om het proces vlot te laten verlopen volg je onderstaande stappen

 1. Neem zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. Uiterlijk binnen drie maanden nadat de vertraging zich heeft voorgedaan.
 2. Vul het aanvraagformulier in en lees zorgvuldig de handleiding op de achterzijde van het formulier
 3. Lever de benodigde bijlagen in met het aanvraagformulier.
  Een verzoek voor financiële ondersteuning wordt in behandeling genomen zodra de aanvraag compleet is.
 4. We streven er naar om binnen 8 weken tot een besluit te komen.

Uitbetaling

De uitbetaling geschiedt na de nominale studieduur. Om uitbetaling te ontvangen, dien je ingeschreven te zijn als voltijdsstudent aan TU Delft. Zodra je uitgeschreven bent heb je geen recht op uitbetaling van het (resterende) bedrag.