Uitschrijven

Als student aan de TU Delft ben je zelf verantwoordelijk voor het beĆ«indigen van de inschrijving. Als je niet langer ingeschreven wilt staan ā€‹ā€‹voor je opleiding(en) aan de TU Delft en je volgt geen vakken, je hoeft geen verslagen in te leveren of examens te doen, dan dien je een verzoek tot uitschrijving in.  

Dien je verzoek tot uitschrijving in voor de laatste dag van de maand 23.59 CET/CEST.  

 

Wanneer doe je een verzoek tot uitschrijving? 

De uitschrijving gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek tot uitschrijving is gedaan.  

Bijvoorbeeld:  

 • als je op 26 maart uitschrijving aanvraagt, wordt je inschrijving per 1 april beĆ«indigd. Vanaf 1 april betaal je geen collegegeld meer. 
 • je studeert af op 30 september. Je kunt  vĆ³Ć³r 30 september een verzoek tot uitschrijving indienen. Je inschrijving wordt dan per 1 oktober beĆ«indigd en je betaalt geen collegegeld meer.  
 • Het is ook mogelijk om een ā€‹ā€‹andere maand van uitschrijving aan te vragen, zolang deze maand maar in de toekomst ligt. Vraag je bijvoorbeeld op 26 maart uitschrijving aan en geef je aan per 1 mei te willen uitschrijven, dan wordt je inschrijving per 1 mei beĆ«indigd.  

Let op! Indien je na 31 mei een verzoek tot uitschrijving indient, kan je inschrijving per 1 juli of 1 augustus worden beĆ«indigd. Houd er rekening mee dat je over de maanden juli en augustus geen restitutie collegegeld  krijgt.  

Wanneer je wilt stoppen met je studie  

 • Bijvoorbeeld: je moet stoppen met je studie vanwege een persoonlijke reden.  
 • Bijvoorbeeld: je bachelor- of masteropleiding past niet bij je.  

Als je klaar bent met je studie kun je je inschrijving zelf beĆ«indigen  

 • Bijvoorbeeld: je hebt de vakken al afgerond en je (scriptie)verdediging gehad.  
 • Bijvoorbeeld: je wacht op je diploma of supplement en hebt alle vakken (incl. (scriptie)verdediging) afgerond. 
 • Bijvoorbeeld: je hebt net je laatste examen gemaakt en je weet zeker dat je je examen hebt gehaald. Uitzondering: als je niet zeker weet of je geslaagd bent voor je examen, kun je wachten tot je resultaat geregistreerd is.  

Let op! Je inschrijving wordt niet automatisch beĆ«indigd na het afstuderen.  

 

Wat zijn de gevolgen van beĆ«indiging van de inschrijving?  

Gevolgen voor andere inschrijving(en)  

Heb je een tweede inschrijving bij de TU Delft?  
Je blijft collegegeld betalen tot het einde van het studiejaar of totdat je een verzoek tot uitschrijving doet voor de andere opleiding(en. 
Heb je een (tweede) inschrijving bij een andere instelling voor hoger onderwijs? 
Betaal je met een BBC (bewijs betaling collegegeld) van de TU Delft? Na beĆ«indiging inschrijving is de BBC niet meer geldig. Neem contact op met de instelling over de betalingsopties voor het collegegeld na je einddatum aan de TU Delft.  

Studiefinanciering en OV-abonnement  

Annulering of beĆ«indiging van je studie heeft financiĆ«le gevolgen voor je studiefinanciering en je OV-abonnement. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Centrale Studentendecaan of bezoek de website van DUO.  

Campuskaart en studenten Net-ID 

Als je niet meer ingeschreven bent, worden je campuskaart en studenten Net-ID na 90 dagen gedeactiveerd. Wanneer je je later opnieuw inschrijft werkt je campuskaart niet meer. Ga voor meer informatie naar Campuscard en account studenten (NetID). 

 

Hoe beĆ«indig je jouw inschrijving?  

Ga naar Studielink voor het beĆ«indigen van je inschrijving. 

 

Restitutie  

Wanneer je je inschrijving aan de TU Delft beĆ«indigt, heb je recht op restitutie van een twaalfde deel van het jaarlijkse collegegeld voor elke maand van het studiejaar waarin je niet meer staat ingeschreven. Je hebt geen recht op restitutie bij uitschrijving per 1 juli of 1 augustus. Als je je inschrijving voor een schakelprogramma of educatieve module beĆ«indigt, heb je geen recht op restitutie.  

Voorwaarde restitutie collegegeld  
Om in aanmerking te komen voor restitutie van collegegeld moet je tijdig een uitschrijving via Studielink hebben ingediend. Als blijkt dat je recht hebt op restitutie, wordt dit automatisch binnen 6 weken gestort op de rekening waarvan het collegegeld wordt afgeschreven.

Terugbetaling collegegeld berekenen  
Vanaf de datum van beĆ«indiging van de inschrijving krijg je voor elke resterende maand van het studiejaar een twaalfde deel van het collegegeld terug.  
Let op: De administratiekosten Ć  24 euro krijg je niet gerestitueerd.   

 • Bijvoorbeeld: Als je je inschrijving in september (per 1 oktober) beĆ«indigt, krijg je elf twaalfde (11/12) van je collegegeld terug.  
 • Bijvoorbeeld: Als je je inschrijving in mei (per 1 juni) beĆ«indigt, krijg je drie twaalfde (3/12) van je collegegeld terug.  
 • Bijvoorbeeld: Als je je inschrijving in juni (per 1 juli) beĆ«indigt, krijg je geen restitutie.  

 

Situationele casussen 

 • De inschrijving aan de TU Delft loopt van 1 september tot en met 31 augustus van elk jaar. Je hoeft jouw inschrijving niet te beĆ«indigen als je tot 31 augustus ingeschreven wilt zijn.  
 • Je hebt jezelf uitgeschreven maar bent nog niet klaar. Stuur zo spoedig mogelijk een email naar contactcentre-esa@tudelft.nl en vermeld hierbij jouw situatie. Er wordt gekeken wat er mogelijk is in jouw situatie. 

 

FAQ  

Zie onze FAQ pagina voor de meest gestelde vragen over uitschrijven.