Uitschrijven

Verzoek tot uitschrijving (doe je verzoek tot uitschrijving voor de laatste dag van de maand 23.59 CET/CEST)

Wanneer je niet langer ingeschreven wilt staan voor je opleiding(en) aan de TU Delft en je geen vakken meer gaat doen, dien je een verzoek tot uitschrijving in via je Studielink account.
Let op: moet je nog afstuderen zorg dan wel dat je een geldige inschrijving hebt! Er is geen inschrijving nodig om het diplomasupplement opgestuurd te krijgen.
Je wordt niet automatisch uitgeschreven na afstuderen. 

Maand van beëindiging

Uitschrijving vindt plaats per de eerste van de maand, volgend op de maand waarin het verzoek tot uitschrijven is ingediend

  • Stel je doet een verzoek tot uitschrijving op 26 maart dan word je uitgeschreven per 1 april. Je betaalt dan vanaf 1 april geen collegegeld meer.
  • Stel dat je op 30 september gaat afstuderen, dan kun je al vóór 30 september een verzoek tot uitschrijving doen. Je wordt dan per 1 oktober uitgeschreven en betaalt dan geen collegegeld meer.
  • Het is ook mogelijk een andere maand van beëindiging op te geven, zolang de datum van uitschrijven in de toekomst ligt, bijv. je doet een verzoek tot uitschrijving op 26 maart en je geeft aan dat je per 1 mei uitgeschreven wilt worden. Dan word je uitgeschreven per 1 mei en betaal je geen collegegeld meer.

Let op! Als je na 31 mei een verzoek tot uitschrijving doet, kun je per 1 juli of 1 augustus uitgeschreven worden. Wel blijf je collegegeld schuldig over de maanden juli en augustus.

Restitutie

Als je je uitschrijft aan de TU Delft heb je recht op een teruggave (restitutie) van 1/12 van het jaarlijkse collegegeld voor elke maand van het studiejaar dat je niet meer staat ingeschreven, met uitzondering van juli en augustus.

Uitzonderingen:

  • Als je je uitschrijft voor een schakelprogramma of educatieve module heb je geen recht op restitutie
  • Als een student op grond van overlijden wordt uitgeschreven, wordt ook in de maanden juli en augustus het betaalde collegegeld terugbetaald.

Voorwaarde restitutie collegegeld

Om in aanmerking te komen voor restitutie van het collegegeld moet je via Studielink tijdig een verzoek tot uitschrijving hebben ingediend. Als blijkt dat je recht hebt op restitutie zal dit automatisch worden teruggestort op het rekeningnummer van degene die het collegegeld heeft betaald.

Berekening restitutie collegegeld

Vanaf het moment dat je niet meer staat ingeschreven, krijg je 1/12 van het collegegeld terug voor elke resterende maand van het studiejaar.

Voorbeelden

  • Als je je in september per 1 oktober uitschrijft, krijg je 11/12 van het collegegeld terug.
  • Als je je in mei per 1 juni uitschrijft, krijg je 3/12 van het collegegeld terug

Het te restitueren bedrag wordt teruggestort op het bankrekeningnummer van degene die het collegegeld heeft betaald.

CampusCard

Na je te hebben uitgeschreven zal de CampusCard na 90 dagen worden geblokkeerd. Mocht je na deze periode van 90 dagen weer ingeschreven zijn, dan werkt de oude CampusCard niet meer. Je kunt dan een nieuwe CampusCard aan laten aanmaken bij het Contact Centre, Jaffalaan 9a. De balie is geopend van 9:00 – 17:00 uur.

Tweede inschrijving

Als je in hetzelfde collegejaar nog een opleiding volgt bij een andere instelling en je hebt bij de TU Delft het collegegeld betaald, dan wordt er na beëindiging van de opleiding bij de TU Delft een gewijzigde Bewijs Betaald Collegegeld opgesteld en opgestuurd naar de andere instelling. Op deze nieuwe verklaring staat het bedrag vermeld dat aan de TU Delft is betaald over de periode van inschrijving. Bij de instelling waar de andere opleiding wordt gevolgd, dient dan het aanvullende collegegeld betaald te worden.

Let op! Hou er rekening mee dat door het annuleren of beëindigen van je studie, dit financiële gevolgen heeft voor je Studiefinanciering en je studenten OV-chipkaart. Neem voor informatie hierover contact op met de Studentendecaan of bezoek de site van de DUO.

/* */