Stages

Tijdens een stage krijg je als student de gelegenheid werkervaring op te doen in een professionele omgeving. Het werk dat je daar doet moet in het verlengde liggen van wat je tijdens je opleiding hebt geleerd en tegelijk een bijdrage leveren aan het werk van de organisatie waar je stage loopt.

Sommige stages worden betaald, soms werk je op vrijwillige basis en de lengte kan variëren van een week tot twaalf maanden. Ongeacht de lengte is een stage een uitstekende manier om een beeld te krijgen van de professionele wereld, waarbij je voortbouwt op de aan de universiteit geleerde theorie en praktische vaardigheden opdoet waarmee je je cv verrijkt en je jezelf aantrekkelijker maakt voor werkgevers.

Aan de TU Delft is een stage soms een integraal onderdeel van je opleiding, maar ook als dat niet zo is, is het een goed idee om stage te lopen, om verschillende werkomgevingen uit te proberen of je portfolio uit te breiden met waardevolle ervaring. Dergelijke ervaring wordt door veel werkgevers bijzonder op prijs gesteld. Als je nog niet bekend bent met de werkcultuur in een land waar je later mogelijk wilt gaan werken, dan is een stage een uitstekende manier om daar kennis mee te maken.

Regel je zaken op tijd

Of je nu verplicht stage moet lopen of dat vrijwillig doet, het is belangrijk om alles op tijd te regelen, zeker als je in het buitenland stage wilt lopen en een visum en/of werkvergunning nodig hebt. In principe is de stagecoördinator van je eigen faculteit jouw aanspreekpunt voor de facultaire regelingen met betrekking tot stages, die per faculteit kunnen verschillen. Dit is een handig stappenplan: 

Een stage vinden

Beslis in welke sector of branche of bij welk onderzoeksinstituut je stage wilt lopen en wat het onderwerp moet zijn.

 • Bespreek een en ander met de stagecoördinator van jouw faculteit. Samen kunnen jullie het onderzoeksonderwerp vaststellen en je cv en motivatiebrief afstemmen op een specifiek bedrijf. De coördinator beschikt mogelijk over informatie over de bedrijven en onderzoeksinstituten waarmee de faculteit samenwerkt en kan je daarom adviseren over de bedrijven en onderzoeksinstituten die bij jou passen en hoe je deze benadert.
 • Bezoek bedrijfsdagen en -rondleidingen en vraag je medestudenten naar hun stage-ervaringen. Op Brightspace of stagewebsite van je faculteit  vind je mogelijk stageverslagen van studenten uit jouw faculteit. Je kunt ook de stagecoordinator om verslagen vragen.
 • Bespreek een en ander met je docenten en het stagebureau van je faculteit.
 • Kijk regelmatig on- en offline vacaturewanden, daar vind je mogelijk stageplaatsen of verwijzingen naar interessante bedrijven om te benaderen. Vacaturewanden vind je bij je faculteit, je studentenvereniging en op de webpagina of Facebook-pagina van het TU Delft Career Centre.
 • Het dichtstbijzijnde platform voor internationale studenten op zoek naar een stage in Nederland is InterDelft.
 • Tips om een stage voor mensen met een beperking te vinden.
Een stage in het buitenland vinden
 • Maak gebruik van de informatie van het International Office: Studie en stage buitenland.
 • Informatie over speciale programma’s zoals Unitech en de Netherlands-Asia Honours Summer School is beschikbaar bij het Centrale International Office.
 • Voor meer informatie over de arbeidsmarkt in een bepaald land kun je online kijken op: GoingGlobal.
Aanmelding

Als je eenmaal hebt bepaald waar je wilt werken, benader je de bedrijven en onderzoeksinstituten die jouw voorkeur hebben. Aanmelden voor een stage lijkt sterk op solliciteren naar een baan na je afstuderen. Als je advies nodig hebt over het benaderen van bedrijven of het schrijven van een goed cv en een goede motivatiebrief, kun je altijd de stagecoördinator benaderen of de toolkit van het TU Delft Career Centre bekijken. Daarnaast kan het interessant zijn om een van de workshops bij te wonen of tijdens de inloopuren je cv en motivatiebrief te laten nalezen.

Je stageplaats definitief maken

Als je aanmelding positief wordt ontvangen, word je waarschijnlijk op gesprek gevraagd, net als bij een gewone sollicitatie. Kijk hier voor meer informatie. Vergeet je stage niet aan te melden bij je faculteit. Vul het stageformulier van je faculteit in voordat je aan je stage begint en wees er zeker van dat er een coördinator van het stagebureau akkoord gaat met je stage.

Houd bij het sluiten van je stageovereenkomst rekening met de volgende dingen:

 • Maak duidelijke afspraken over de duur, precieze start- en einddatum van je stage, de inhoud en het doel van de overeenkomst, eventuele beloning en andere vergoedingen.
 • Ter bescherming van je wettelijke rechten is het verstandig om een stageovereenkomst te sluiten. Elke faculteit heeft zijn eigen vereisten met betrekking tot dergelijke overeenkomsten; vraag bij het stagebureau naar de richtlijnen.
 • Vul het stageformulier van je faculteit in voordat je aan je stage begint en wees er zeker van dat er een coördinator van het stagebureau akkoord gaat met je stage.
Tijdens je stage
 • Houd je  stagebegeleider/stagedocent op de hoogte van je voortgang.
 • Mogelijk moet je een verslag schrijven, dit verschilt per faculteit. Vraag dat op tijd na bij je faculteit!
 • Als je een verslag moet schrijven, is het verstandig om daar meteen aan het begin van je stage een opzet voor te maken.
 • Hou tijdens je gehele stage aantekeningen bij voor je eindverslag.
Na je stage
 • Meestal moet het verslag worden geschreven in de stijl van je werkgever.
 • Het verslag wordt meestal ingediend bij je werkgever en de stagecoördinator.
 • Vaak moet bij je verslag ook een evaluatieformulier worden ingevuld door je stagebegeleider.
 • Veel faculteiten willen het verslag in tweevoud ontvangen: een exemplaar voor op  Brightspace en een bewaarexemplaar voor de faculteit.
Stagebeoordeling

Het stageverslag wordt soms afzonderlijk beoordeeld, en soms als integraal onderdeel van de stage. Sommige faculteiten geven een cijfer, aan andere faculteiten is de uitslag ‘ ‘geslaagd/voldoende’ of ‘gezakt/onvoldoende’.

Met het oog op latere sollicitaties is het verstandig om ook na te denken over je persoonlijke ontwikkeling tijdens de stage en om feedback te vragen over je persoonlijke leerervaring als dat geen onderdeel is van de beoordeling in het algemeen.

Je kunt met je stagebegeleider en/of collega’s bijvoorbeeld van gedachten wisselen over: je communicatieve vaardigheden, de manier waarop anderen jouw werkstijl zien (initiatiefrijk, vindingrijk, proactief), je bereidheid om te leren, je vermogen om met anderen samen te werken, je professionalisme en je beoordelingsvermogen. Zulke feedback is niet alleen waardevol vanwege de kennis die je opdoet over je beoogde vakgebied, maar ook omdat je er je vaardigheden mee kunt aanscherpen. Je kunt je begeleider vragen om zijn/haar beoordeling te geven in de vorm van een referentiebrief, die je later tijdens het zoeken naar een baan kunt gebruiken.

Tot slot

Een stage geeft je de mogelijkheid om je vaardigheden in de praktijk te testen, je carrièremogelijkheden te verkennen en inzicht te krijgen in organisaties en je loopbaanmogelijkheden. Veel werkgevers gebruiken een stage als proefperiode en zullen je ook voor een vaste aanstelling overwegen. Zorg ervoor dat je een goede indruk maakt: kom op tijd, wees enthousiast en laat zien hoe flexibel en toegewijd je bent. Kortom, haal alles eruit wat erin zit!