Informatie over financiële ondersteuning

Financiële Regelingen

De (financiële) regelingen waarop studenten van de TU Delft in geval van bijzondere omstandigheden een beroep kunnen doen, komen voort uit landelijke wetten en regelingen, zoals de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en de wet Studiefinanciering. Voor meer informatie zie hieronder.

Studiefinanciering en functiebeperking

Voor studenten met een functiebeperking zijn er speciale regelingen op het gebied van studiefinanciering:

Reading Support

Financial support

Regeling Profileringsfonds (RPF) TU Delft

Aanvragen bij een particulier fonds