Informatie voor (aankomende) studenten

Heb je een functiebeperking zoals bijvoorbeeld een fysieke beperking, AD(H)D, dyslexie, Asperger of een chronische ziekte en wil je gaan studeren bij de TU Delft dan wil je waarschijnlijk graag weten wat de TU Delft jou aan voorzieningen kan bieden en hoe je deze kunt aanvragen.

Maatwerk

Bij de TU Delft proberen we maatwerk te bieden op grond van de ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je vooropleiding. Tijdens een oriënterend gesprek waarbij een studentendecaan en/of een studieadviseur vanuit de universiteit en jij eventueel samen met een ouder en/of begeleider aanwezig zijn, wordt ingegaan op de situatie bij de faculteit en de verschillen met je vooropleiding en proberen we je huidige begeleiding te vertalen naar de Delftse omstandigheden.

Afspraak

Hoe maak je een afspraak voor een oriënterend gesprek? De meest eenvoudige manier is om je via studielink te melden. Doe dit tijdig, want in sommige gevallen is veel tijd nodig om voorzieningen te regelen.
Als je je via studielink aanmeldt voor een opleiding bij de TU Delft dan komt automatisch de vraag naar voren of je meer wilt weten over studeren met een functiebeperking bij de TU Delft. Bij de beantwoording van deze vraag kun je ook aangeven of je uitgenodigd wilt worden voor een oriënterend gesprek over dit onderwerp.
Heb je dyslexie dan zal afhankelijk van het beleid op jouw faculteit de mogelijke voorzieningen tijdens een eerste gesprek met je studieadviseur worden besproken. In alle andere gevallen wordt je na je melding via studielink automatisch door een van de studentbegeleiders uitgenodigd voor een gesprek.

Medische verklaring

Denk je dat je voorzieningen nodig zult hebben, neem dan – als deze al aanwezig is – naar het gesprek een medische verklaring mee waaruit je diagnose blijkt.

Meer weten?

Meer algemene informatie over wat de mogelijke voorzieningen zijn bij de TU Delft en wat je zelf kan doen om minder belemmering te ondervinden bij het studeren kun je vinden in dit overzicht.