Omgaan met een afwijzing

Het is onwaarschijnlijk dat je bij elke sollicitatie een uitnodiging voor een gesprek krijgt, maar als je veel cv’s stuurt en geen enkele positieve respons krijgt, kan daar een specifieke reden voor zijn. Tijd voor een kritische blik…

Bekijk de sollicitatieformulieren en cv’s die je hebt verstuurd. Bewaar altijd kopieën hiervan en van de functieomschrijving van de baan waarvoor je hebt gesolliciteerd, plus alle informatie van de website van een bedrijf. Dat is altijd nuttig, of je nu wel of niet in de gespreksfase komt.

Denk na over het soort functies waarop je solliciteert. Passen ze bij je opleiding, ervaring, vaardigheden en motivatie? Zo ja, waren je sollicitaties en cv’s gericht genoeg, en heb je relevant bewijsmateriaal meegeleverd? Zo niet, steek je energie dan in het vinden van geschiktere mogelijkheden.

Informatie