Verklaringen aanvragen

voor o.a. RPF, BSA, DUO en wet MoMi

Volg dit 5-stappenplan bij het aanvragen van een verklaring van de studentenpsycholoog.
Let op: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

  1. Meld je bij je studieadviseur.
  2. Vul de volgende documenten in: 
  3. Beschrijf in een ‘eigen verklaring’ hoe het je is vergaan in de periode waarin je studievertraging hebt opgelopen. Beschrijf hoeveel uren je gemiddeld genomen per week probeerde te studeren (hoorcollege, werkcollege, lab, groepswerk en zelfstudie-uren) en hoeveel uren daarvan productief waren. Beschrijf ditzelfde over de periode dat je in behandeling bent/bent geweest(max 1 A4). 
  4. Voor studenten met ADHD/ASS of een persoonlijkheidsstoornis: Beschrijf graag over je gehele studietijd  hoeveel uren je gemiddeld genomen per week probeerde te studeren (hoorcollege, werkcollege, lab, groepswerk en zelfstudie-uren). Stuur ook de brief waarin je diagnose staat mee.
  5. Wanneer je in behandeling bent geweest bij een hulpverlener buiten de TU Delft, laat de hulpverlener de vragen in deze brief  beantwoorden.
  6. E-mail bovenstaande documenten naar psychologen@tudelft.nl (tenminste 21 dagen voor de deadline van de desbetreffende commissie). Je mag het ook toesturen via een extra beveiligd systeem zoals Surffilesender.

Na ontvangst van je mail wordt die dezelfde dag gecontroleerd op volledigheid. Mocht er een document ontbreken, dan ontvang je hier een mail over. Dan kan je alle documenten nog een keer in 1 mail naar de psychologen sturen. Als je aanvraag compleet is, wordt de verklaring voor je gemaakt. Soms is hier een kort gesprek voor nodig. Mocht dit het geval zijn, dan ontvang je per mail een uitnodiging voor een gesprek.  Als de verklaring gemaakt is, dan wordt die naar je gestuurd per mail via het programma: Surffilesender. Houd graag je mailbox in de gaten, ook de spambox.

* Een psychologische behandeling houdt in dat er gesprekken hebben plaats gevonden met een gekwalificeerd psycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of POH-GGZ (biedt psychologische zorg bij de huisartspraktijk).