Verklaringen aanvragen

voor o.a. RPF, BSA, DUO en wet MoMi

Wij kunnen alleen een verklaring afgeven wanneer iemand een psychologische behandeling* heeft (gehad), en/of aantoonbaar is gediagnosticeerd met een functiebeperking (AD(H)D / Autisme Spectrum Stoornis). Twijfel je of wij een verklaring voor je kunnen schrijven? Neem dan contact met ons op via psychologen@tudelft.nl.

 

Bij studievertraging door onvoorziene omstandigheden meld je jezelf altijd eerst bij de studieadviseur. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en begeleidt je bij je aanvraag voor de RPF, BSA, DUO, verlenging diplomatermijn, enz.

Houd er rekening mee dat er verschillende inleverdeadlines gelden voor verschillende regelingen. Je studieadviseur kan je hierbij helpen. Zorg ervoor dat je de verklaring uiterlijk 21 dagen voor de inleverdeadline bij de psychologen hebt aangevraagd!

Heb je een aanvullende medische verklaring van een studentenarts nodig neem dan contact op met de Studentengezondheidszorg (SGZ) via 015-2121507 of info@sgz.nl.

Volg dit 5-stappenplan bij het aanvragen van een verklaring van de studentenpsycholoog.
Let op: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

  1. Meld je bij je studieadviseur.
  2. Vul de volgende documenten in: 
  3. Beschrijf in een ‘eigen verklaring’ hoe het je is vergaan in de periode waarin je studievertraging hebt opgelopen. Beschrijf hoeveel uren je gemiddeld genomen per week probeerde te studeren (hoorcollege, werkcollege, lab, groepswerk en zelfstudie-uren) en hoeveel uren daarvan productief waren. Beschrijf ditzelfde over de periode dat je in behandeling bent/bent geweest(max 1 A4). Voor studenten met ADHD/ASS of een persoonlijkheidsstoornis: Beschrijf graag over je gehele studietijd  hoeveel uren je gemiddeld genomen per week probeerde te studeren (hoorcollege, werkcollege, lab, groepswerk en zelfstudie-uren)
  4. Wanneer je in behandeling bent geweest bij een hulpverlener buiten de TU Delft, laat de hulpverlener de vragen in deze brief  beantwoorden.
  5. E-mail bovenstaande documenten naar psychologen@tudelft.nl (tenminste 21 dagen voor de deadline van de desbetreffende commissie).

Na ontvangst van je mail word je zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met één van de studentenpsychologen. Dit gesprek vindt plaats via je TU Delft Teams account.

* Een psychologische behandeling houdt in dat er gesprekken hebben plaats gevonden met een gekwalificeerd psycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of POH-GGZ (biedt psychologische zorg bij de huisartspraktijk).