Verklaringen aanvragen

voor o.a. RPF, BSA, DUO en wet MoMi

Bij studievertraging door onvoorziene omstandigheden moet je je, om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de TU Delft, altijd eerst melden bij de studieadviseur. De studieadviseur geeft informatie en advies over de mogelijkheden van financiële ondersteuning en begeleidt je bij je aanvraag voor de RPF, BSA, DUO, verlenging diplomatermijn, enz.

Heb je een aanvullende verklaring van een studentenarts nodig neem dan contact op met de Studentengezondheidszorg (SGZ) via 015-2121507 of info@sgz.nl.

Houd er rekening mee dat er verschillende inleverdeadlines gelden voor verschillende regelingen. Je studieadviseur kan je hierbij helpen. Zorg ervoor dat je de verklaring uiterlijk 21 dagen voor de inleverdeadline bij de psychologen hebt aangevraagd!

Wij kunnen alleen een verklaring afgeven wanneer iemand een psychologische behandeling* heeft of heeft gehad. Of aantoonbaar is gediagnosticeerd met een functiebeperking (AD(H)D / autisme spectrum stoornis). 

Is er een aanvullende verklaring van een studentenpsycholoog nodig voor een regeling? Volg dit 6-stappenplan.
Let op: Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen!

  1. Meld je altijd als eerste bij je studieadviseur.
  2. Download het informatieformulier voor de psychologen en het toestemmingsformulier en vul dit zo volledig mogelijk in.
  3. Beschrijf in een 'eigen verklaring' hoe het je is vergaan in de periode waarin de studievertraging tot stand is gekomen (max. 1 A4).
  4. Wanneer je in behandeling bent geweest bij een hulpverlener buiten de TU Delft, moet je zelf middels deze brief de betreffende hulpverlener antwoord laten geven op de daarin vermelde vragen.
  5. E-mail het volledig ingevulde informatieformulier samen met de 'eigen verklaring', eventuele behandelgegevens, en/of andere relevante gegevens (voor de MoMi het 'study progress form') naar psychologen@tudelft.nl (21 dagen voor de deadline). In het onderwerp van de e-mail benoemen voor welke aanvraagprocedure de ondersteunende verklaring wordt aangevraagd (RPF / BSA / DUO / MoMi).
    • Na ontvangst van je mail word je zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met één van de studentenpsychologen. Dit gesprek vindt plaats via je TU Delft Teams account.
    • Als de studentenpsycholoog een verklaring kan afgeven, krijg je deze zo mogelijk direct na het gesprek mee.
  6. Meld je opnieuw bij de studieadviseur. Neem naar de afspraak mee: de 'eigen verklaring' (eventueel zonder de persoonlijke elementen die je aan de studentenpsycholoog hebt gemeld) + de aanvullende verklaring. 

* Een psychologische behandeling houdt in dat er gesprekken hebben plaats gevonden met een gekwalificeerd psycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of POH-GGZ (biedt psychologische zorg bij de huisartspraktijk). Twijfel je of wij een verklaring voor je kunnen schrijven? Neem dan contact met ons op via psychologen@tudelft.nl.