Studieadviseurs

Elke opleiding heeft één of meer studieadviseurs. Je kunt bij de studieadviseur terecht met vragen over de studie en alles wat daarbij komt kijken. Zeker als je in problemen dreigt te raken is het goed contact op te nemen.

Je kunt bij de studieadviseurs terecht voor:

  • inlichtingen over de opleiding, het studieprogramma en regelingen bij de betreffende opleiding;
  • hulp bij studieplanning, bijvoorbeeld in geval van studievertraging;
  • keuze van een studieprogramma (vakkenpakket);
  • vrijstelling voor examens en onderdelen daarvan;
  • de overstap tussen hogeschool en technische universiteit;
  • hulp bij het aanvragen van financiële steun krachtens de Regeling afstudeersteun studenten of andere financiële regelingen van/via de TU Delft;
  • registratie van studievertraging, en hulp bij onderbreking van de inschrijving ingeval van ziekte of bijzondere familie-omstandigheden;
  • advies aan studiestakers, ook aan hen die buiten de TU Delft hun studie willen voortzetten;
  • advies bij omzwaaien, dat wil zeggen bij het veranderen van opleiding binnen de TU Delft;
  • indien nodig verwijzen zij je bijvoorbeeld naar een psycholoog, een studentendecaan of een Career Counsellor.