Kenmerken functiebeperkingen

Informatie voor studenten en docenten

In dit deel van de website staat een groot aantal functiebeperkingen in alfabetische volgorde nader beschreven. Na een overzicht van de belangrijkste kenmerken en gevolgen per beperkingsgroep, wordt aangegeven welke problemen er in de onderwijssituatie kunnen ontstaan en wat voor maatregelen en voorzieningen kunnen worden ingezet om problemen te voorkomen/ verhelpen. Voor extra bronnen vindt een verwijzing plaats.

De volgende functiebeperkingen komen aan de orde: .