Student Onbeperkt

Succesvol studeren met een functiebeperking, voor en door studenten

Studeren met een functiebeperking aan de TU Delft brengt veel uitdagingen met zich mee, maar er zijn ook heel veel mogelijkheden. Via het platform "Student Onbeperkt" kan je in contact komen met andere studenten met een functiebeperking, tips en tricks uitwisselen en samenwerken met de TU Delft rondom het beleid ‘studeren met een functiebeperking’.

Voor wie?

Het studentenplatform Student Onbeperkt is er voor studenten aan de TU Delft met een functiebeperking. Iedere aandoening, handicap of beperking die jouw functioneren kan belemmeren valt onder de term functiebeperking. Enkele voorbeelden die hieronder vallen zijn (niet volledig):

 • Cognitief: AD(H)D, Autisme, Dyslexie
 • Psychisch: Depressie, Angststoornissen
 • Chronische ziekte: Ziekte van Crohn, Diabetes
 • Lichamelijke beperking(en): Motorische beperking, RSI
 • Auditieve en Visuele beperkingen
 • Epilepsie, Migraine & meer...

Wat biedt Student Onbeperkt?

 • Met andere studenten met een functiebeperking in contact komen
 • Samenwerken met de TU Delft rondom het beleid ‘studeren met een functiebeperking’
 • Maandelijkse open gespreksavond, waar je zowel je ei kwijt kan als even gezellig met anderen kletsen, waardoor je veel van elkaar kan leren.

Doe mee!

Sluit je aan! Doe vrijblijvend mee met een open gespreksavond of schrijf je in bij Student Onbeperkt via ons aanmeldformulier.

Je zal vervolgens via e-mail meer informatie ontvangen.

Over Student Onbeperkt

Missie en visie

Student Onbeperkt zet zich in voor alle studenten met een functiebeperking. Wij vinden dat alle studenten met een functiebeperking zich thuis mogen voelen op de TU en om dit te bereiken willen wij:

 1. Een veilige plek bieden om in contact te komen met lotgenoten en gelijkgestemden,
 2. Input geven op het beleid van de TU rondom studeren met een functiebeperking,
 3. Voorlichting geven aan zowel studenten als medewerkers over studeren met een functiebeperking.

Ontstaan

In 2018 is de TU begonnen aan het schrijven van een nieuw beleidsplan over studeren met een functiebeperking, naar aanleiding van het ondertekenen van het Verenigde Naties verdrag over personen met een handicap of chronische ziekte. Vanuit Onderwijs en Studentenzaken is toen een studentenplatform opgericht als focusgroep voor het schrijven en uitvoeren van dit beleidsplan.

Vanuit het platform merkten we hoe belangrijk het is om als studenten betrokken te zijn bij het beleid dat rondom studeren met een functiebeperking gemaakt wordt en hoe fijn het is om met andere studenten met een functiebeperking in contact te komen. Vanaf het begin hebben we elkaar geholpen door ervaringen uit te wisselen over de dingen waar we tegenaan liepen en hoe we daar mee omgegaan zijn. We merkten hoe fijn het was om een plek te hebben waar we onszelf konden zijn en zonder vooroordelen open konden praten over wat er in ons leven speelt. We hebben in 2020 besloten om als studenten zelf het roer in handen te nemen en Student Onbeperkt op te richten. Aan de ene kant vinden we het belangrijk om dit sociale aspect een permanente plaats te geven. Aan de andere kant vinden we het belangrijk om niet alleen feedback te geven als de TU een vraag voor ons heeft, maar willen we proactief input leveren over de dingen waar wij tegenaan lopen en die wij belangrijk vinden.

Huidige vorm en toekomst

We werken nauw samen met Onderwijs en Studentenzaken en de studieadviseurs. Zo hebben we maandelijkse meetings met de TU om te bespreken wat we gezamenlijk kunnen verbeteren. In het collegejaar 2020/2021 gaat de TU aan de slag met het implementeren van het nieuwe beleidsplan, waarin Student Onbeperkt een officiële rol heeft als feedback orgaan.

Daarnaast hebben we elke eerste donderdag van de maand een open gespreksavond, waar iedereen kan aansluiten om in een veilige omgeving met andere studenten in contact te komen. Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen gaan deze open gespreksavonden digitaal via Discord. Wij praten hierin zowel in een grote diverse groep als in kleinere chats per onderwerp of functiebeperking. Wanneer het verantwoord is, willen we ook fysiek bij elkaar komen.

Aansluiten bij het platform

Als lid van Student Onbeperkt kan je gratis en vrijblijvend een rol innemen in het platform. We vinden het belangrijk dat niemand zich verplicht voelt en we proberen een veilige omgeving te creëren voor iedereen. Elke bijdrage, zowel richting de TU als sociaal, wordt erg gewaardeerd. We zouden het leuk vinden als je je aansluit bij het platform!

Heb je vragen en/of opmerkingen? Je kan ons bereiken door te mailen naar studentonbeperkt@tudelft.nl

Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je hier.